Systemy sprzedaży

System zarządzania kartami flotowymi PC-Flota

Czym jest PC-Flota?

System flotowy PC-Flota to połączenie płatności kartami z systemem lojalnościowym. Został zaprojektowany dla sieci stacji paliw posiadających stałych klientów.

Uczestnicy systemu flotowego mogą używać kart elektronicznych do płacenia za paliwo, usługi i inne produkty na stacji paliw. Klient nie płaci za zakupy na miejscu, lecz są one fakturowane zbiorczo w centrali operatora.

W zależności od potrzeb swojego pracodawcy (czyli klienta flotowego), kierowca, przy każdym zakupie może być proszony o wpisywanie na pinpadzie przebiegu pojazdu. Zestawienie transakcji wraz z przebiegami może służyć do obliczania zużycia paliwa poszczególnych pojazdów floty.

Zakupy można ograniczyć do wskazanych grup towarowych. Produkty mogą być fakturowane w cenach wynegocjowanych pomiędzy operatorem systemu, a klientem posiadającym flotę pojazdów.

Każda karta może mieć przydzielony limit zakupów: dzienny, okresowy lub zbiorczy na całą flotę. Limity są sprawdzane na bieżąco w trakcie realizacji transakcji.


Jak to działa?

Sercem systemu PC-Flota jest serwer floty. Służy on do autoryzowania transakcji flotowych. Pozwala na dostęp przez WWW użytkownikom i klientom.

Na stacji paliw transakcja jest realizowana na kasach PC-Petrol POS, które w tym celu łączą się z serwerem przez Internet.


W skład systemu PC-Flota wchodzi również program Konsola Kupca zainstalowany w centrali, którego zadaniem jest zbiorcze fakturowanie transakcji przeprowadzonych na stacjach

Za programowanie kart elektronicznych odpowiada specjalny program. Ten również współpracuje z serwerem floty, w procesie wydawania kart:Dostęp przez WWW

Każdy klient, po zalogowaniu na stronę WWW swojego operatora floty może mieć dostęp do historii transakcji realizowanych przez swoich kierowców. Dane są aktualizowane na bieżąco.

Kierownik stacji ma dostęp przez WWW do transakcji realizowanych w swoim punkcie.

W centrali operatora, osobne uprawnienia pozwalają na dostęp do danych takim profilom, jak: administrator czy analityk.

Obsługa cen SPOT

Po zawarciu odpowiedniej umowy z klientem flotowym, można sprzedawać paliwo w cenach bazowych (SPOT) z wynegocjowanym narzutem kwotowym. Cena na paliwo może być również wynegocjowana jako: bazowa plus narzut kwotowy/procentowy, z dystrybutora plus/minus rabat kwotowy lub procentowy.Ceny bazowe są wprowadzane do systemu na podstawie oficjalnych cenników hurtowych, podawanych na stronach producentów paliw (np. Orlen, Lotos).

Off-line

Za zezwoleniem administratora, kasa może realizować transakcje również w trybie off-line, gdy nie ma połączenia z serwerem floty. Oczywiście wtedy nie jest weryfikowany aktualny limit zakupów. Zamiast tego, w trybie off-line jest sprawdzany maksymalny limit jednorazowych zakupów, zapisany na karcie. Działa też mechanizm walidacji kart zablokowanych oraz weryfikacja listy dozwolonych produktów i cenniki SPOT.Po przywróceniu połączenia z serwerem, kasa automatycznie prześle wszystkie transakcje, które zostały zrealizowane w czasie, gdy nie było połączenia.

Bezpieczeństwo

Do realizacji transakcji używane są karty elektroniczne z autoryzacją kodem PIN. Wykorzystujemy certyfikowane pinpady z serii OMNIKEY Cardman 3821, z funkcją bezpiecznej weryfikacji PIN. Urządzenia posiadają certyfikaty zgodne z wymaganiami dla systemów kart płatniczych.Kody PIN wydanych kart nie są znane nikomu z obsługi systemu. Nie są też nigdzie pamiętane w systemie. Weryfikacja kodu PIN jest przeprowadzana przez procesor karty elektronicznej. Karty nie mogą być kopiowane, a przechowywane na nich dane są zaszyfrowane.

Do wydruku PIN dla klienta korzystamy z technologii utajnionych kopert PIN:


Komunikacja pomiędzy kasami a serwerem systemu jest przeprowadzona przy użyciu uwierzytelniania i szyfrowania SSL. Podczas połączenia uwierzytelniany jest nie tylko serwer, lecz również klient.

Nagrody

System PC-Flota otrzymał nagrodę miesięcznika "Paliwa Płynne" w konkursie organizowanym podczas XVII Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw" 2011.


Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania PC-Flota, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. (12)415-23-72.