Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

UTA on-line na stacji paliw obsługiwana przez PC-Petrol

Jantar Sp. z o.o. we współpracy z UTA Polska Sp. z o.o. uruchomiła 1 marca 2012 system płatności UTA działający w systemie on-line. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie, które pozwala na natychmiastową autoryzację transakcji za pośrednictwem kart UTA. Instalacja systemu miała miejsce na stacji paliw Port2000, w Mostkach.
Karty UTA pozwalają dokonywać płatności za praktycznie wszystkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu, eliminując tym samym zagrożenia związane z przewozem gotówki. Klient ma do dyspozycji kilka rodzajów kart o różnych zakresach płatności i usług. Teraz dzięki rozwiązaniu UTA ON-LINE wszystkie transakcje realizowane za pomocą kart UTA autoryzowane są na bieżąco, a każda transakcja rejestrowana jest bezpośrednio  u wystawcy karty.

Rozwiązanie on-line eliminuje możliwość sprzedaży na zastrzeżoną kartę, pozwala na szybszą akceptację  wystawionych dokumentów sprzedaży oraz znacznie upraszcza rozliczenia pomiędzy UTA a stacją akceptującą karty.

Przeprowadzona faza testów wykazała, że transakcje realizowane są zgodnie z założeniem i rozliczanie odbywa się w trybie on-line. Pierwsza instalacja potwierdziła też, że oprogramowanie jest przygotowane do sprzedaży rynkowej.
System UTA on-line działa z oprogramowaniem PC Petrol - systemem firmy Insoft, który tworzony jest przy współpracy z Jantar Sp. z o.o. Program dedykowany jest dla stacji paliw. Pozwala korzystać z najnowszych technologii w dziedzinie zarządzania siecią obiektów, wymiany informacji, ergonomii pracy, współpracy z wieloma urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: sterowniki dystrybutorów, drukarki fiskalne, wagi, czytniki kodów kreskowych itp. Zapewnia wysoką niezawodność działania i zaawansowane stopnie ochrony danych. Program ma budowę modułową, umożliwia dowolną konfigurację systemu dostosowanego do potrzeb i oczekiwań klienta. Poszczególne moduły mogą być uruchomiane w systemie w dowolnym momencie, bez konieczności zmiany całości konfiguracji.
29.03.2012 e-petrol.pl
Więcej informacji
Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (12) 415-23-72, market@insoft.com.pl.