Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Z rezerwą do CRM

Firma Insoft zbudowała swój system CRM na platformie do komunikacji i pracy grupowej Lotus Notes. Insoft CRM to wielomodułowy pakiet. Każdy moduł - sprzężony ze skrzynką pocztową i kalendarzem Lotus Notes - można wdrażać niezależnie.


Oprócz modułu Kontakty Handlowe system zawiera m.in. moduły do zarządzania jakością ISOform 9001, Projekty, Transakcje, Obieg dokumentów, HelpDesk. System Insoftu jest prosty w obsłudze, charakteryzuje go także niezbyt długi czas wdrożenia (do trzech miesięcy).

29.10.2004, Teleinfo


Więcej informacji ...

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, Lotus@insoft.com.pl