Systemy sprzedaży


Systemy CRM
Systemy Sprzedaży
PC-Market
Mini-Market
PC-POS
PC-POS Premium
PC-Gastronom
PC-Petrol
Konsola Kupca
Sieci sklepów
Wersja Lite
Wersje demo
Pomoc techniczna
Nowości
Cennik
Gdzie kupić ?
Systemy Biletowe
Strona główna
Strefa dla Partnerów

Opis systemu

Rozwój oprogramowania PC-Market i współpraca z Partnerami i Producentami kas fiskalnych

Od 1 października 2007 Novitus S.A. posiada 52% udziałów w INSOFT sp. z o.o. Fakt ten nie zmienia w żaden sposób dotychczasowych zasad współpracy z naszymi Partnerami i Klientami. Zapewniamy także o pełnym wsparciu dla wszystkich Producentów kas fiskalnych w oprogramowaniu PC-Market.

INSOFT sp. z o.o. pozostaje niezależnym producentem oprogramowania z dotychczasowym Zarządem i Pracownikami, w szczególności
- Nie zmienia się Zarząd, ani zespół Insoft
- Nie zmieniają się zasady współpracy z naszymi Partnerami
- Nie zmieniają się zasady współpracy z naszymi Klientami
- Nie zmienia się polityka wspierania w PC-Market urządzeń fiskalnych pochodzących od wszystkich Producentów kas.

W segmencie oprogramowania PC-Market i PC-POS chcemy podtrzymać i rozwijać bardzo dobrą współpracę:
1. Ze wszystkimi Producentami urządzeń fiskalnych. Każdy z Producentów może liczyć na rzetelne wsparcie dla obecnych i przyszłych urządzeń w naszym programie PC-Market, tak jak to miało miejsce do tej pory.
2. Z dotychczasowymi i przyszłymi Partnerami. Nie będzie żadnych zmian w traktowaniu naszych Partnerów i Dealerów.

Planujemy także przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na rozwój oprogramowania PC-Market i PC-POS.

Poniżej fragment wspólnego komunikatu prasowego:
Transakcja nabycia udziałów Insoftu przez Novitus nie zmieni sposobu funkcjonowania firmy Insoft. Zachowa ona swój obecny profil działalności, zarząd i kadrę. Naszym zamiarem jest, aby Insoft w sposób niezależny kreował i realizował swoją politykę – zapewnia Bogusław Łatka, prezes Novitus S.A. Insoft będzie kontynuował rozwój wszystkich linii produktów oraz współpracę z dotychczasowymi producentami, dealerami i klientami. W segmencie oprogramowania współpracującego z urządzeniami fiskalnymi Insoft będzie z każdym, niezmiennie, rozwijał dobrą współpracę. Producenci kas i drukarek fiskalnych mogą liczyć na rzetelne wsparcie dla swoich urządzeń w popularnym na rynku programie PC-Market. Podobnie obecni dealerzy Insoftu mogą spodziewać się kontynuacji współpracy na dotychczasowych zasadach podkreśla Jacek Dutka, prezes zarządu Insoft sp. z o.o.