Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Insoft wdrożył Microsoft Dynamics CRM dla Novitus SA

Insoft sp. z o.o. wdrożył system Microsoft CRM dla firmy Novitus SA. - lidera na rynku urządzeń fiskalnych w Polsce. Zadaniem systemu jest efektywne zarządzanie informacją o klientach, konkurencji, działaniach i aktualnej ofercie firmy. Microsoft Dynamics CRM tworzy spójną bazę danych, która wspomaga pracę działów handlowego i marketingu, oraz koordynuje obsługę serwisową klientów.  W systemie gromadzone są dane dotyczące potencjalnych klientów, kontrahentów oraz partnerów handlowych firmy.


Standardowa aplikacja Microsoft Dynamics CRM 4.0 została dostosowana do wymagań firmy Novitus SA. Do systemu CRM Insoft wprowadził szereg nowych funkcjonalności, obiektów oraz raportów, natomiast istniejące elementy w znacznym stopniu zmodyfikowano i dostosowano pod kątem działalności firmy. M.in. system Microsoft CRM zintegrowano z systemem SAP. Automatycznie przenoszone są z systemu SAP dane dotyczące kontrahentów, faktur oraz urządzeń wysłanych do klienta. Do systemu CRM importowane są również uprawnienia i certyfikaty posiadane przez osoby współpracujące z firmą na zasadach partnerskich. Ponadto w Microsoft CRM wprowadzono nowe obiekty takie jak: Umowa, Urządzenia wysłane, Punkt instalacyjny, Szkolenia, Koszty, Zadania działu sprzedaży oraz Delegacje. Aplikacja Microsoft CRM została wyposażona w szereg powiadomień wykorzystujących oferowany w systemie mechanizm Workflow. Powiadomienia w postaci wiadomości e-mail przypominają o podjęciu odpowiedniego działania, wspomagając procesy w działach handlowych i serwisowych, zapewniając sprawną obsługę klienta i terminowe rozwiązanie spraw reklamacyjnych.
 
System Microsoft Dynamics CRM zawiera bazę produktów i usług oferowanych przez firmę. Na każdym etapie sprzedaży handlowcy mogą korzystać z informacji o produktach, cenach i rabatach, które mogą posłużyć do tworzenia m.in. ofert i zamówień. W ramach dostosowań aplikacja została wyposażona w mechanizm automatycznego generowania cenników podstawowych na podstawie cen produktu: dystrybucyjnej, dealerskiej oraz ceny dla klienta końcowego.

W oparciu o specjalne wymagania Novitus S.A. aplikacja Microsoft Dynamics CRM została rozbudowana o zestaw raportów. M.in. na podstawie zaimportowanych faktur na karcie klienta został przygotowany zbiorczy raport ilości sprzedaży, który prezentuje ilości sprzedaży z ostatnich dwunastu miesięcy, pokategoryzowane po grupach produktu. Natomiast przygotowany zbiorczy raport prezentujący delegacje z wybranego zakresu dat służył, jako raport okresowy dla Działu Kadr oraz wspomaga planowania wizyt służbowych użytkowników CRM.

System Microsoft Dynamics CRM 4.0 został zintegrowany z centralą telefoniczną Slican. Podczas rozmowy przychodzącej wyświetlany jest formularz rozmówcy lub jeżeli zidentyfikowanych zostanie kilka kontaktów, wyświetlona jest lista, a wyboru odpowiedniej pozycji dokonuje użytkownik CRM, który obsługuje rozmowę.

Novitus SA. jest producentem i dystrybutorem nowoczesnych rozwiązań elektroniczno-informatycznych wspomagających pracę handlu, usług, logistyki oraz przemysłu.

30 czerwiec 2010, www.msipolska.pl, www.erp24.pl, www.erp-view.pl, www.magazynit.pl, www.systemyinformatyczne.eu, www.ww.magazynit.pl, www.portalcrm.pl.

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl.