Systemy sprzedaży


Temat:

Zmiana stawek VAT - uruchamianie akcji zmiany stawek za pomoca PCMAgent, wprowadzanie dokumentów z datą wcześniejszą niż 1.04.2024

Program:

PC-Market

Wersja:

7.8.128.147

Słowa kluczowe:

VAT, PC-Market 7

Streszczenie:

Instrukcja konfiguracji i uruchomienia PCMAgent na potrzeby zmiany stawek VAT na bazie przygotowanego dokumentu "Planowana zmiana stawek VAT". Dokument przedstawia również zmianę stawek VAT na urządzeniach fisklanych współpracujących z progremem PC-Market oraz opis postępowania w przypadku chęci wprowadzania dokumentów magazynowych z datą wcześniejszą niż 1.04.2024

Operacja zmiany stawek VAT w PC-Market


W związku z planowaną zmianą stawek VAT od 1 kwietnia 2024 wynikającą z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczących:
- nie przedłużenia obniżenia stawki VAT z dnia 1 lutego 2022 na podstawowe "produkty spożywcze" ,
- obniżenie stawek VAT z 23% na 8% dla branży "beauty" w zakresie "usług kosmetycznych",
w programie PC-Market przygotowaliśmy odpowiednie narzędzia, które pozwolą na sprawną zmianę stawek dla towarów, które tego wymagają.

Proces zmiany stawek VAT przedstawiony został w filmie instruktażowym

Po publikacji powyższego materiału, dzięki sugestiom klientów, rozbudowaliśmy mechanizm zmiany stawki VAT o jego automatycznej wykonanie za pomocą aplikacji PCMAgent.

Konfiguracja automatycznej zmiany stawki VAT na bazie przygotowanego dokumentu "Planowana zmiana stawek VAT"

1. W nagłówku dokumentu "Planowana zmiana stawka VAT" dodano parametr Zmiana automatyczna TAK / NIE.
Aby zmiana nastąpiła automatycznie, należy wybrać TAK, oraz wpisać godzinę oraz datę takiej zmiany.2. Zmiana automatyczna jest realizowana przez Agenta HZC (PCMAgent), który musi być uruchomiony na bazie, na której chcemy dokonać zmiany stawki VAT, w dniu wskazanym w dokumencie.
Aplikacja PCMAgent dostępna jest w folderze, tam gdzie zainstalowany jest program PC-Market3. Po automatycznej zmianie stawek VAT w bazie PC-Market utworzy się "Dokument zmiany stawki VAT". Akcja zmiany stawek VAT uruchamia się w tle, i jest niewidoczna dla użytkownika programu.

4. Istnieje możliwość podglądnięcia podsumowania operacji zmiany stawek VAT w logu PC-Market. Log znajduje się w Insoft\PCMWin_7_1\Uz_log
Przykład takiego loga:Wystawianie dokumentów magazynowych sprzed zmiany stawki VAT

Aby wprowadzić dokument magazynowy z datą sprzed zmiany stawki VAT z tzw. "starymi" stawkami, należy:
Wskazać datę zmiany stawek VAT w konfiguracji programu:

Ważne:
Aby skorzystać z tego mechanizmu, dokumenty zmiany stawek vat muszą mieć datę 01-04-2024 i być jako pierwsze w tym dniu (z dokumentów przychodowych / rozchodowych)

Zmiana stawek VAT na kasach fiskalnych

1. W przypadku drukarek fiskalnych, kas Sigma, Combo, Next może powstać 'efekt schodka" po zmienia stawki VAT i moduł drukarki fiskalnej zablokuje taki towar do sprzedaży.
W takim przypadku konieczne będzie zerowanie na drukarce "towarów zablokowanych" bądź też dopisanie do nazwy takich towarów jakiegoś znaku (wykonalne w przypadku małej ilości takich towarów zablokowanych).
Być może to zerowanie "towarów zablokowanych" dla bezpieczeństwa należy zrobić wcześniej na drukarkach fiskalnych u klientów by nie tracić czasu na nie na przełomie 31 marca / 01 kwietnia 2024.

2. W przypadku kas fiskalnych należy:
a)
- usunąć towary z kasy, którym zmieni się stawka VAT
- uruchomić zmianę stawek VAT
- ponownie wysłać na kasy towary z niej usunięte w pkt a)

lub

b)
- wyłączyć parametr konfiguracji "Blokada stawki VAT towaru na kasach"
- uruchomić zmianę stawek VAT
- wykonać eksport na urządzenia w rodzaju "aktualizacja zamknięta zmiana fiskalna". Kasy muszą być po raporcie dobowym i odczytanej sprzedaży do PC-Market.
- włączyć ponownie parametr konfiguracji "Blokada stawki VAT towaru na kasach"

Zmiana stawek VAT na POSach oraz drukarkach fiskalnych (w tym również DrukFisk)
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wystąpienia efektu "schodka podatkowego" informujemy:
1. W programie PC-POS:
Na zakładce drukarka fiskalna istnieje parametr, który dopisuje literę stawki VAT na końcu nazwy towaru.

Domyślnie parametr jest włączony przez co przy zmianie stawek drukarki potraktują zmienione towary jako nowe. To pozwoli uniknąć "schodka podatkowego" dla tych towarów.
Należy przy tym pamiętać, że drukarka może mieć ograniczenia na ilość zapisanych powiązań nazwa - stawka.

2. W module DrukFisk:
W konfiguracji stanowiska drukarki fiskalnej w PC-Market na zakładce "kolejność stawek" istnieje parametr "Dodawać symbol stawki VAT do nazwy towaru" . Jest on domyślnie wyłączony
Zmiana tego parametru spowoduje zmianę nazw dla wszystkich towarów co niesie za sobą wysokie prawdopodobieństwo zapełnienia pamięci drukarki.

Uwaga: Zmiana tych parametru może wiązać się z koniecznością zerowania pamięci drukarki fiskalnej, dedykowanym narzędziem serwisowym producenta urządzenia.

Przydatne linki:
- zmiana stawek VAT - film instruktażowy
- aktualna wersja PC-Market
- aktualna wersja PC-POS