Systemy sprzedaży


Temat:

Program PC-Market 7.7 - wersja aktualna

Program:

PC-Market

Wersja:

7.7.127.154

Słowa kluczowe:

Aktualna wersja

Streszczenie:

Wersja 7.7.127.154, demo aktualne do 2022.06.30

PC-Market 7.7 - do pobrania


PC-Market 7.7.127.154Jak zaktualizować program PC-Market z wersji z 7.3 do 7.4 lub 7.7 :
Instrukcja:


Jak wygenerować plik JPK w programie PC-Market? - kliknij tutaj

Uwaga! Przed instalacją programu PC-Market 7.7.127.x, należy wykonać aktualizację programów typu POS (PC-POS, PC-Gastronom, PC-Petrol, Mini-Market) do wersji minimum 7.6.62.181

Uwaga! Dotyczy sieci sklepów korzystających z replikacji typu JPcmRepl/KKScserver - należy wykonać aktualizację do wersji minimum 7.6.62.198

Plik z programem PC-Market 7.7:
wersja: 7.7.127.154
data wydania: 2022.06.14
aktualne do: 2022.06.30
identyfikator: admin, hasło: admin

Uwaga! Wersja 7.7 posiada zintegrowany instalator automatycznych aktualizacji. Serwer aktualizacji jest dostępny osobno jako odrębny instalator.

Opis:
Link do pobrania:
SQL 2014
- PC-Market 32bit
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1
- SQL 32 bit
- rozmiar: 571 MB
Uwaga : domyślne hasło silnika: Pcm_2013

- PC-Market 32bit
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1
- SQL 64 bit
- rozmiar: 612 MB
Uwaga : domyślne hasło silnika: Pcm_2013

- PC-Market 64bit
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1
- SQL64 bit
- rozmiar: 628 MB
Uwaga : domyślne hasło silnika: Pcm_2013
Uwaga - proszę zapoznać się z uwagami dla tej wersji poniżej tabelki
- wersja bez silnika bazy danych (aktualizacja lub instalacja na zainstalowanym już silniku MSSQL)
- rozmiar: 302 MB
wersja 32 bit bez silnika:


wersja 64 bit bez silnika:


Ostatnia wersja PC-Market 7.6:
wersja: 7.6.126.222
data wydania: 2022.02.07
aktualne do: 2022.06.30
identyfikator: admin, hasło: admin

współpraca z programami:
POS (PC-POS, PC-Gastronom, PC-Petrol, Mini-Market) w wersji minimum 7.6.62.150
JPcmRepl / KKScserver - w wersji minimum 7.6.62.156


wersja 32 bit bez silnika:


wersja 64 bit bez silnika:
Uwaga! PC-Market współpracuje z silnikiem Microsoft SQL oraz MariaDB w wersji 10.3.x linux.
Na chwilę obecną PC-Market nie działa poprawnie z silnikiem MariaDB 10.4.x i nowszymi

Przed pobraniem i zainstalowaniem wersji należy zapoznać się z opisem instalacji silników. Instalację serwera MariaDB należy przeprowadzić wyłącznie na systemie Linux np. Ubuntu Serwer 20.04.1 LTS

Instrukcja instalacji silnika MariaDB:

przykładowa konfiguracja silnika MariaDB na linux Ubuntu:Uwaga dla użytkowników pracujących już na programie PC-Market
Przed zaktualizowaniem wersji prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami / instrukcjami:Uwaga!

W wersjach 7.3, 7.4, 7.5 oraz 7.6 nie jest już możliwa praca na darmowych silnikach typu: Sybase Runtime. Przed dokonaniem upgrade należy przekonwertować bazę programem PCMBak na silnik Microsoft SQL 2008R2/2012/2014/2016 Express lub zakupić pełną wersję Sybase SQL Anywhere
Dla angielskiej wersji programu zalecamy instalację aktualnej wersji 7.4.x

Dla wersji 64 bit:
Kasy Novitus obsługiwane są przez sterownik "Novitus ECR bezpośrednio" wbudowany w PC-Market (brak sterownika ActiveX 64 bit dla kas Novitus Soleo, PS3000, System, Fiesta i zgodne)
Kasy, wagi, sprawdzarki Elzab obsługiwane są przez sterowniki exe (nie działa obsługa bezpośrednio przez WinIP.dll, brak sterownika 64 bit)
Sprawdzarki Elzab LAN - obsługiwane są wyłącznie przez OLServer (nie działa obsługa przez Serwer Kasowy)
Brak obsługi urządzeń:
- kasy Datecs MP55/56 (przez mp500_dll.dll) - ( ksdatecs.dll )
- kasy Datecs (przez DatecsEcr.dll) - ( ksdatecs2.dll )
- Novitus Mini FTP Manager - ( ksminiftp.dll )
- waga Elzab ECO (przez DrvLP.dll) - ( wgelzabeco.dll )
- waga Medesa Grupo Epelsa (przez EpelDLL.dll) - ( wgepels.dll )
- waga Medesa Maxima - ( wgmedet.dll )


PC-Loyalty od wersji 7.5.123.227 obsługuje silniki MSSQL Server oraz MariaDB

PCCenniki oraz PC-Raporty nie pracują na silniku MariaDB

Dla Konsoli Kupca dla modułu zarządzania towarami i kontrahentami (CentrKontrTow) dla silnika MariaDB należy zainstalować Microsoft Visual C++ Redistributable w wersji minimum 2015


Co nowego w wersji 7.7?

1. Instrukcja do konwersji struktury bazy danych (dotyczy wyłącznie silników Sybase Runtime) -> Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\2. Pomoc techniczna', Document 'Instrukcja do konwersji bazy danych Sybase Runtime na Microsoft SQL Server Express 2005'

1a. Wymagania programu PC-Market - http://insoft.com.pl/wymagania

1b. PC-Market 7 obsługuje silniki bazy danych:
- MS SQL 2014
- MS SQL 2016
- MS SQL 2017
- MS SQL 2019
- Sybase ASA
- MariaDB 10.3.x

Charakterystyka bezpłatnych wersji silnika MSSQL:

SQL Server 2014 Express SP2 (Windows 10 , Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 )
- jeden procesor
- 1 GB adresowalnej pamięci RAM
- maksymalna wielkość bazy danych - 10 GB.

2. Programy do Upgrade / Downgrade wpisów w bazie -> Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '6. Dokumenty do autoryzacji', Document 'Programy serwisowe do Upgrade / Downgrade wpisów w bazie' (dokument dostępny tylko dla Autoryzowanych Partnerów)

3. Upgrade dostępny dla użytkowników PC-Market wg zasad określonych na stronie Roczna Subskrypcja Upgrade)

4. Program PC-POS 7.6

5. Program PC-Loyalty - prosimy o kontakt z nami: market@insoft.com.pl tel. 12 415-23-72. Dla Autoryzowanych Partnerów dostępny jest System PC-Loyalty 7.4 - wymaga zalogowania.

6. Moduły dodatkowe:
- Interfejs FK ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'Interfejs FK do wersji 7.3'
- Interfejs do bankowości elektronicznej ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'Interfejs do bankowości elektronicznej do PC-Market w wersji 7.3'
- OLServer do obsługi sprawdzarek cen Elzab Lan ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'OLServer do obsługi sprawdzarek cen Elzab Lan - wersja 7.3'
- Interfejs do sklepu internetowego ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '1. Dokumenty do publikacji', Document 'Interfejs Pcm2www dla PC-Market 7 - wymiana danych ze sklepami internetowymi'

7. Wersje archiwalne 7.5 oraz starsze