Systemy sprzedaży

Obsługa sieci sklepów


Konsola Kupca - System zarządzania centralą sieci sklepów

Konsola Kupca jest rozwiązaniem przeznaczonym dla sieci sklepów.

Konsola Kupca może zarządzać siecią sklepów wyposażonych w oprogramowanie PC-Market 7 jak również podsieciami sklepów wyposażonymi w lokalne centrale oparte na programie PC-Market 7.

Konsola Kupca to m.in.:

Centralne zarządzanie listą towarów
Wydzielone lub wszystkie towary podlegają centralnemu sterowaniu. Centrala może im:
  • Zablokować przyjęcie na sklepie w cenie innej, niż zakontraktowana z dostawcą
  • Zablokować przyjęcie na sklepie od dostawców innych, niż zakontraktowani
  • Narzucić ceny detaliczne
  • Zablokować możliwość przyjęcia towaru od kogokolwiek (wycofywanie towaru z oferty)

Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie aktualnych cen, ilości, flag towarów na poszczególnych sklepach.

Centralne zarządzanie listą dostawców
Kontrahenci są uzgadniani w całej sieci sklepów. Dostawca wprowadzony w centrali zostanie automatycznie rozprowadzony po bazach wszystkich sklepów. Wszystkie sklepy będą znały ustalony termin i formę płatności. Kontrahent wprowadzony na dowolnym sklepie, następnego dnia będzie istniał na wszystkich sklepach w sieci.

Centralne zarządzanie kartami stałego klienta
Centrala posiada możliwość monitoringu aktywności klienta w sieci bez względu na to, w którym sklepie dokonywał zakupów.

Analizy obrotów z dostawcami i producentami
Sklepy mogą kupować ten sam towar od różnych dostawców. W centrali można sprawdzić, jak wyglądają obroty z dostawcą lub producentem towaru.

Centralne zamówienia i dostawy
Jeśli centrala sama dostarcza towary do sklepów - może odbierać z nich elektroniczne zamówienia, następnie na ich podstawie generować własne zamówienia do dostawców.Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania dla sieci sklepów prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.