Systemy sprzedaży


Temat:

Obsługa kolektorów danych w Mini-Market

Program:

PC-POS - Mini-Market - PC-Petrol - PC-Gastronom

Słowa kluczowe:

Instrukcje, Troubleshooting, Dokumentacja urządzeń, Inwentaryzatory

Streszczenie:

Opis obsługi kolektorów (inwentaryzatorów) przez program Mini-Market

Obsługa kolektorów w Mini-Market


Program Mini-Market obsługuje szereg kolektorów/inwentaryzatorów danych. Ich wybór i konfiguracja dostępna jest poprzez menu serwisowe Konfiguracja -> Lokalne parametry programu -> Inwentaryzatory.

1). Argox PA-20 :
W konfiguracji programu Mini-Market z listy Obsługiwane urządzenia należy wybrać Argox PA-20 oraz kliknąć przycisk Dodaj.
Poniżej pojawi się panel konfiguracyjny kolektora, w którym należy ustawić interfejs i parametry portu (w przypadku USB parametry: port i prędkość nie są używane) oraz katalog sterownika.
Należy wybrać również poziom cen jakie będą wysyłane na kolektor (Detaliczna brutto lub Ewidencyjna netto).
Do katalogu sterownika należy przekopiować następujące pliki. Można je znaleźć na płycie CD dołączonej do urządzenia lub pobrać ze strony producenta:

  - communication.dll
  - ptprotocol.dll
  - koncept.ini
  - dlookup.exe
  - 232_read.exe
Przed rozpoczęciem skanowania kodów należy wgrać na kolektor bazę towarów poprzez menu serwisowe MiniMarket: Kontrola -> Eksport danych na inwentaryzator. Urządzenie należy przestawić w tryb odbierania danych: 2. Transmisja -> 2. Odbieranie (baza) -> 1. Standard.
W celu odebrania listy zeskanowanych towarów należy włączyć natomiast tryb wysyłania: 2. Transmisja -> 1. Wysyłanie (dane) -> 1. Standard

2. Zebex Z-9000 (oprogramowanie Elzab):
W konfiguracji programu Mini-Market z listy Obsługiwane urządzenia należy wybrać Zebex Z-9000 oraz kliknąć przycisk Dodaj.
Poniżej pojawi się panel konfiguracyjny kolektora, w którym należy ustawić numer portu RS232 oraz jego prędkość, a także katalog sterownika oraz poziom cen jakie będą wysyłane na kolektor (Detaliczna brutto lub Ewidencyjna netto).
Następnie we wskazanym katalogu należy zainstalować sterownik (Elzab_kolektor_plus) dostępny na stronie producenta.
Po instalacji w katalogu powinny znajdować się następujące pliki:
  - ciph8000.empty.db
  - ciph8000.exe
  - SQLite.Interop.066.dll
  - System.Data.SQLite.dll
  - zac_dataReader.exe
  - zac_dlookup.exe
Przed rozpoczęciem skanowania kodów należy wgrać na kolektor bazę towarów poprzez menu serwisowe Mini-Market: Kontrola -> Eksport danych na inwentaryzator. Urządzenie należy przestawić w tryb odbierania danych: 3. Inne -> 8. Ładuj produkty.
W celu odebrania listy zeskanowanych towarów należy włączyć natomiast tryb wysyłania: 2. Wyślij.

3. Kolektory z WinCE (aplikacja Novimag):
W konfiguracji programu Mini-Market z listy Obsługiwane urządzenia należy wybrać Kolektor z WinCE - aplikacja Novimag oraz kliknąć przycisk Dodaj.
Poniżej pojawi się panel konfiguracyjny kolektora, w którym należy ustawić tylko katalog sterownika oraz poziom cen jakie będą wysyłane na kolektor (Detaliczna brutto lub Ewidencyjna netto).

Na komputerze musi być zainstalowane narzędzie do komunikacji z urządzeniami z WinCE (dla starszych wersji Windows jest to ActiveSync, od Windows 7 i nowszych Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile).
Następnie należy zainstalować na komputerze aplikację Novimag (dostępna na stronie producenta - Novitus). Aplikacja ta krok po kroku przygotowuje kolektor (instalacja wymaganych komponentów oraz samej aplikacji Novimag na urządzeniu mobilnym)
oraz wgrywa do wskazanego katalogu (podajemy katalog, który wskazaliśmy wcześniej w konfiguracji Mini-Market) wymagane sterowniki, odpowiednie do wybranego profilu (należy wybrać profil InwentaryzatorNovitus).

Przed rozpoczęciem skanowania kodów należy wgrać na kolektor bazę towarów poprzez menu serwisowe Mini-Market: Kontrola -> Eksport danych na inwentaryzator. Na urządzeniu, w aplikacji Novimag należy wybrać opcję Pobierz towary.
W celu odebrania listy zeskanowanych towarów należy wejść w Dokumenty, następnie Lista dokumentów, podświetlić ten, który chcemy wysłać, wywołać menu podręczne klawiszem F1 i wybrać opcję Wyślij dokument.