Systemy sprzedaży


Temat:

Osobna numeracja dokumentów dla każdego magazynu

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

Dokumentacja urządzeń

Osobna numeracja dokumentów dla każdego magazynu


Każdy magazyn ma swój własny licznik, niezależny od dotychczasowego licznika wspólnego.
Podkręcany jest licznik tylko tego magazynu, dla którego nowy dokument (o danym typie) jest zapisywany. Licznik wspólny jest zawsze podkręcany przy zapisie nowego dokumentu.
Nowy klucz \L w formacie numeru pozwala umieścić w numerze wartość licznika magazynowego. W numerze mogą się znaleźć oba liczniki: wspólny i magazynowy.

Każdy z magazynów może mieć niezależny format numeru.
Formaty magazynowe są otwarte do edycji, jeżeli format wspólny jest pusty.