Systemy sprzedaży


Temat:

Wagi metkujące - konfiguracja w programie PC-Market

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

PC-Market 7, Instrukcje, Kasy, Wagi

Streszczenie:

Dodanie wagi do listy urządzeń, konfiguracja ustawień

Wagi metkujące - konfiguracja w programie PC-Market--------Dodanie wagi do listy urządzeń, konfiguracja ustawień----------

Wagę dodajemy w programie w menu "Kontrola/Obsługa kas, wag, sprawdzarek/Konfiguracja/Lista urządzeń"
(w PC-Market Lite "Obsługa kas/konfiguracja/Lista urządzeń").
Aby móc dodawać wagi do listy obsługiwanych urządzeń licencja programu musi zawierać wykupiony moduł
"Obsługa wag metkujących"


Dla każdej z wag należy ustawić:
Sterownik dla konkretnego typu kasy--- wybieramy w polu Typ urządzenia (sterownik)
Numer - zazwyczaj należy ustawić zgodnie z ustawionym numerem na wadze
Komunikacja ze stanowiska - nazwa stanowiska PC-Market z którego będzie obsługiwana kasa
Tę kasę będzie obsługiwał tylko PC-Market o podanej nazwie stanowiska lub serwer kasowy zainstalowany na stanowisku
o podanej nazwie.
Stanowisko
W przypadku instalacji sieciowych każde stanowisko komputerowe musi mieć inną nazwę. Nazwę stanowiska
ustawiamy w menu Kontrola/Obsługa kas,wag.../Konfiguracja/Konfiguracja stanowiska.

Nazwa wagi jest dowolna. Ułatwia obsłudze identyfikację urządzenia.

F5 Asortymenty
Przydzielamy asortymenty towarów które chcemy eksportować na wagę.
Z towarów z wybranych asortymentów, na wagę zostaną wysłane towary zgodne z konfiguracją
kodów ważonych i indywidualną konfiguracją parametrów dla poszczególnych typów wag
(czy wysyłamy kody krótkie - czy długie, prefix kodu długiego...)


F6 Parametry
Większość głównych parametrów komunikacji z wagą.

F7 Inne ustawienia
Zazwyczaj nie jest wykorzystywane.

Po skonfigurowaniu należy zapisać wprowadzone parametry F2 Zapisz

----------Konfiguracja parametrów wspólnych----------
Oprócz konfiguracji wag w liście urządzeń najczęściej należy dodatkowo skonfigurować parametry
wspólne dla danej grupy wag (niezależnie od przypisanego stanowiska) w menu
Kontrola/Obsługa kas ,wag.../Konfiguracja/Parametry urządzeń
Menu otwiera okno konfiguracji parametrów programu PC-Market
(to samo, co w menu Kontrola/Konfiguracja/Parametry) na zakładce Urządzenia.----------Eksport bazy towarowej do wag------------

Eksport bazy towarowej na wagi wykonujemy z poziomu menu Kontrola/Obsługa kas ,wag.../Eksport danych.
Należy zaznaczyć wagi na które chcemy wysłać towary. Pierwszy eksport przygotowanej bazy towarowej należy
wykonać wybierając rodzaj transmisji "zmiana listy towarowej".
Zmiana listy towarów - ogólnie polega na wymianie towarów na kasie, zalecana przy pierwszym
lub ponownym programowaniu całej bazy towarowej

Aktualizacja - otwarta zmiana fiskalna - w tym trybie zostaną przesłane tylko zmiany
i nowe towary dodane do wysłanie na kasę. Eksport towarów w tym trybie może być wykonywany
przy otwartej zmianie fiskalnej.
Ten tryb eksportu jest także uruchamiany przy standardowej komunikacji on-line przez serwer kasowy.

Aktualizacja - zamknięta zmiana fiskalna - poza zmianami cen i nowymi towarami
na kasę zostaną wysłane również rozkazy usunięcia towarów i pełne aktualizacje (

Aktualizacja - wszystkie towary - aktualizacja wszystkich danych towarów-----------------Komunikacja Off-line, On-line, Serwer kasowy----------------------

PC-Market w standardowej konfiguracji obsługuje wagi samodzielnie w trybie off-line. Jakakolwiek komunikacja
z wagami odbywa się na życzenie użytkownika. W trakcie komunikacji nie można wykonywać żadnych innych
operacji w programie. Komunikację z wagą można uruchomić jedynie na stanowisku do którego jest podłączona
i przypisana w konfiguracji (numer stanowiska).

SERWER KASOWY (SRV_UZ.exe)
Dodatkowy moduł "Serwer Kasowy" pozwala na obsługę urządzeń w trybie off-linie (ale z każdego stanowiska)
lub w pełnym on-line. Serwer kasowy zajmuje się całą komunikacją i pracuje "w tle" (podczas pracy praktycznie nie jest widoczny).
Zlecenie komunikacji można wysłać z dowolnego stanowiska.
Włączenie obsługi kas przez serwer kasowy wymaga przestawienia parametru "Serwer kasowy obsługuje"Aby serwer kasowy obsługiwał wagi w pełnym trybie on-line należy dodatkowo "przypisać" urządzenia
w menu Kontrola/Obsługa kas ,wag.../Ustawienia online/Okresowy eksport danych Należy zaznaczyć wagi na liście,
ustawić odpowiednio dla konkretnego modelu wagi parametry i zapisać konfigurację F2.
Po zapisaniu ustawień i uruchomieniu serwera podstawowa komunikacja z wagami będzie
odbywać się bez ingerencji obsługi

Eksport on-line(obsługuje tylko tryb aktualizacja-otwarta zmiana)Serwer kasowy można uruchomić na jednym lub kilku stanowiskach. Należy pamiętać aby każde stanowisko w systemie miało inną nazwę.


Opisy do poszczególnych wag


WAGI-Sterownik w programie PC-MarketOPISY
Elzab waga (Eta-Prima)Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab ETA - drukarka KK - konfiguracja',Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Elzab - obsługa kodów ważonych'
Elzab Eco PrintDatabase 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Konfiguracja wagi Elzab Eco Print w programie PC-Market'
Medesa Grupo EpelsaDatabase 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Medesa Grupo Epelsa (EcoLabel, Proxima etc.) - konfiguracja wag'
Medesa Maxima
Medesa KAT-5.2, CAS CL-5000
Medesa via USBDatabase 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Komunikacja PC-market 7 z wagami Medesa przez US-BUS'
Digi SM (Ethernet)Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Waga Digi SM-300 - konfiguracja wagi'
Dibalseria L i 500Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Wagi Dibal serii "L" i "500 Series" - konfiguracja do współpracy z PC-Market 7',Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Waga Dibal - konfiguracja do pracy z PC-Market 7'
Dibal CS-1000 (MySQL)Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Dibal CS-1000 - współpraca wagi z PC-Market 7'
Bizerba BS 800Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Bizerba BS 200 i BS 800 przez LAN i RS - konfiguracja'
Bizerba BSH 800
Bizerba ES
Bizerba (XML) -współpraca z zew. usługą RetailConnectDatabase 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\3. Autor', Document 'Wagi Bizerba - obsługa sterownika XML z usługą RetailConnect'
CAS (przez PCas.exe) Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Konfiguracja wagi CL5000 i CL5000 Junior przez program PCas.exe w programie Pc-Market'
CAS LP-16
CAS LP
Avery Berkel IX(RS-232)Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Wagi Avery Berkel IX - konfiguracja wagi'
Avery Berkel GM (Ethernet)
Avery Berkel MX100Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Wagi Avery Berkel poprzez oprogramowanie MX100 - konfiguracja do współpracy z PC-Market 7'
DSP 500Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Konfiguracja wagi DSP585 Optimus-IC w PC-Market 7'Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'DSP-500, DSP-800 - parametry transmisji ustawione na stałe w PC-Markecie'
DSP 800Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'DSP-500, DSP-800 - parametry transmisji ustawione na stałe w PC-Markecie'
Szafir
Uniwersalny sterownik do wagDatabase 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Uniwersalny sterownik wag elektronicznych'