Systemy sprzedaży


Temat:

PC-POS 7 - wydruki niefiskalne na drukarkach fiskalnych

Program:

PC-POS

Słowa kluczowe:

Drukarki fiskalne, PC-POS

Streszczenie:

Wykaz urządzeń fiskalnych obsługujących wydruki niefiskalne różnego typu

PC-POS 7 - wydruki niefiskalne na drukarkach fiskalnych


Wykaz urządzeń obsługujących wydruki różnego typu znajduje się w poniższym pliku:

Wykaz wydruków niefiskalnych.xlsxWykaz wydruków niefiskalnych.xlsx


Uwagi:

Upos FP-T260FV (doładowanie pre-paid):
1). Drukarka niepotrzebnie wiąże kupon zasilenia konta z poprzednim paragonem. Wciąga z niego wartość doładowania. Podczas, gdy na paragonie mogę mieć oprócz doładowań również inne, zwykłe towary.
2). Drukarka nie pozwala na wydruk instrukcji doładowania prepaid. Posługuje się raportem 0x0B i liniami 0x17 ("RAPORT:").
3). Powyższy raport nie pozwala na umieszczenie linii zawierających liczby (przede wszystkim kod doładowania Skype).

Upos >= FP-T260FV (zapłata za rachunek)
Brak informacji marketingowych na wydruku z powodu ograniczeń szablonu.

KP - zbiorcze (karty płatnicze - zbiorcze wydruki)
Jeśli parametr konfiguracji:
Lokalne parametry programu -> Serwis kart płatniczych -> drukować kopię pokwitowania przy weryfikacji PIN-em
jest włączony, to pierwszy wydruk pokwitowania PIN-em (kopia dla sklepu) nie będzie drukowany na drukarce, lecz archiwizowany w plikach rt_YYYYMMDD_hhmmssxxx.xml, w katalogu cardReceipts. Jest to opcja dedykowana w szczególności dla kas samoobsługowych, w których pokwitowanie dla klienta jest drukowane od razu, a kopie dla sklepu zostaną wydrukowana zbiorczo pod koniec dnia. Tak zarchiwizowane pokwitowania można wydrukować zbiorczo przy pomocy funkcji w menu konfiguracji:
Kontrola -> Wydruk zaległych pokwitowań kart płatniczych
Wywołanie tej funkcji spowoduje, że zostaną wydrukowane wszystkie dokumenty znajdujące się w katalogu cardReceipts, a po zakończeniu wydruku przeniesione do podkatalogu archives. W razie potrzeby ponownego wydruku można przenieść potrzebne pliki z powrotem do katalogu cardReceipts i wywołać w/w funkcję.

Uwaga!
Nie wszystkie drukarki mają możliwość poprawnego wydruku takich zbiorczych pokwitowań. W szczególności drukarki pracujące na protokole Posnet, jako czas wykonania transakcji drukują datę/czas sporządzenia wydruku, a nie datę rzeczywistej transakcji. W powyższej tabeli drukarki takie zostały oznaczone jako "(problem z datą)".

KP - cashback (wypłata gotówki podczas transakcji kartą płatniczą)
Drukarka w formatce wydruku kart płatniczych musi drukować pola: WYPŁATA (lub UZNANIE) i RAZEM.

KP - DCC (obsługa przewalutowania podczas transakcji kartą płatniczą)
Drukarka w formatce wydruku kart płatniczych musi drukować pola: SPRZEDAŻ, KURS, PROWIZJA DCC, MARŻA KURSOWA, a także kod waluty i dodatkowe teksty oświadczeń DCC.

KP - EMV (obsługa procesorowych kart płatniczych)
Drukarka w formatce wydruku kart płatniczych musi drukować pola: AID, TC, AAC, ARQC.

Kod kreskowy (obsługa wydruku kodów kreskowych paragonu)
Kod kreskowy składa się z 15 lub 13 cyfr (zależnie od możliwości drukarki).
Kod 15-cyfrowy:
[4cyfry] - numer sklepu
[2cyfry] - numer kasy
[2cyfry] - numer sesji
[7cyfr] - numer transakcji
Kod 13-cyfrowy:
[5cyfr] - numer kasy
[7cyfr] - numer transakcji
[1cyfra] - cyfra kontrolna kodu EAN13
Dodawanie kodu kreskowego do paragonu włącza się w menu Konfiguracja -> Lokalne parametry programu -> Drukarka fiskalna -> Wydruk kodu kreskowego paragonu.

Faktury VAT
Na drukarkach Posnet i Novitus od wersji 7.2.47.0 .
Wydruk faktur włącza się w meny Konfiguracja-> Lokalne parametry programu-> Drukarki dokumentów-> Wydruk faktur VAT:

Uwagi:
1). Na drukarkach Delio, Thermal FV, Innova DF-1 i Epson TM-T801FV nie można drukowac rabatu w liniach faktur. W związku z tym, jeśli są drukowane faktury, to parametr PrintLineDiscount musi być ustawiony na NIE. Takie ustawienie powoduje, że rabat w liniach paragonu będzie obliczany od ceny (tak, jak na fakturze) i dzięki temu wartość faktury będzie dokładnie zgodna z wartością paragonu. Przykładowa wartość, na jakiej można to sprawdzić, to 17.70zł - 5% rabat Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Drukarki fiskalne - wzory na obliczanie wartości brutto po rabacie'.
2). drukarki Posnet Thermal, Innova DF-1, Epson TM-T801FV nie mają możliwości drukowania linii dodatkowych w stopce faktury VAT. Wyklucza to zastosowanie tych drukarek do wydruku faktur na stacjach paliw, ponieważ przy zakupie paliwa na fakturze VAT musi być wpisany numer rejestracyjny pojazdu .
3). Na fakturach VAT drukowanych na drukarkach fiskalnych nie są drukowane linie z opakowaniami.
4). Na drukarce Epson TM-T801FV drukowanie linii dodatkowych na paragonie powoduje zapełnienie bufora drukarki. Nie można przez to używać ich do wydruku np. nr. karty klienta, ilości punktów oraz udzielonego rabatu.


Przykłady wydruków:

Drukarka systemowa - prepaid i rachunki:
telerabat15_oryg.pdftelerabat15_kopia.pdfskype_oryg.pdfskype_kopia.pdfrachunek2.pdfrachunek1.pdfheyah_oryg.pdfheyah_kopia.pdf

Posnet Thermal >= 2.02 - prepaid i rachunki:
CCF20080214_00001.jpgCCF20080214_00000.jpg

Novitus Quarto - prepaid i rachunki:
CCF20080108_00000.jpg

Elzab Talos (drukarka niefiskalna):
talos.jpg

Mefa Mini Myszka LC: Publikacje Insoft w Internet
CCF20090615_00000.jpg

Combo DF 1.01:
ComboDF_01.jpg