Systemy sprzedaży


Temat:

Szyfrowanie logów PC-POS 7 - instrukcja obsługi

Program:

PC-POS

Słowa kluczowe:

PC-POS 7, Narzędzia serwisowe, Instrukcje

Szyfrowanie logów PC-POS 7 - instrukcja obsługi


Szyfrowanie logów jest dostępne jako parametr konfiguracyjny (domyślnie szyfrowanie jest wyłączone). Funkcja dostępna od wersji 7.3.51.0.

Włączenie szyfrowania

Opcja dostępna pod:
Konfiguracja->Lokalne Parametry programu->Inne parametry

Włączenie parametru spowoduje szyfrowanie wszystkich logów incjalizowanych z możliwością szyfrowania oprócz logu zdarzeń (Pos_Log), log ten zawiera numer klucza serializacyjnego potrzebnego do odszyfrowania logów.

Odszyfrowanie logów

1) Hasło do odszyfrowania logów można uzyskać od serwisu. W tym celu należy podać numer klucza serializacyjnego.

2) Odszyfrowanie logów możliwie jest poprzez program PC-POS - deszyfrowanie logów.
Skrypt do uruchomienia programu należy umieścić w katalogu posa. Niektóre parametry mogą wymagać zmodyfikowania (ścieżka do jre, nazwa posa)
pclogenc.batpclogenc.bat
"C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -cp "pcpos7.jar" pl.com.insoft.eventlog.encryption.TLogEncMainEntryProgram umożliwia deszyfrowanie folderów oraz podejrzenie pliku logu w oknie programu. Po wybraniu trybu pracy i wskazaniu folderu z logami bądź pliku logu należy podać hasło uzyskane w punkcie 1.Tryby pracy:
- Plik - deszyfrowanie pliku, zawartość zostanie wyświetlona w oknie programu (nigdzie nie zapisywana),
- Folder - program przeszuka wszystkie pliki we wykazanym folderze oraz podfolderach, jeśli trafi na plik logu (rozszerzenie .log) nastąpi próba deszyfrowania pliku.

Ważne! Zdeszyfrowane pliki zostaną zapisane do folderu LogDes - folder ten znajduję się wewnątrz folderu poszukiwań, jest on pomijany podczas poszukiwania plików. Jeśli jakiś plik został już deszyfrowany (znajduje się w folderze), w celu zabezpieczenia istniejących danych nowe linie zostaną dodane do niego, w innym przypadku należy ręcznie usunąć pliki z folderu LogDes.