Systemy sprzedaży

PC-Market 7.5 - faktura do paragonu z NIP i Mechanizm Podzielonej Płatności

Informujemy, że dostępna jest najnowsza wersja programu PC-Market 7.5.124.200. Kluczowe zmiany w tej wersji programu to:

Obsługa faktur do paragonów z NIP:
- nowe podtypy faktur do paragonów umożliwiające wystawienie dokumentów ze względu na to, czy zapisany był NIP na paragonie – dostosowanie zmian w PC-POS, kasach fiskalnych, a także module DrukFisk,
- możliwość wystawienia faktury VAT do paragonów bez NIP z 2019 roku do dnia 15.01.2020,
- możliwość przypisania NIPu do paragonów z kas ECR, które nie mają możliwości wysłania go do programu;

Rozbudowa w Mechanizmie Podzielonej Płatności:
- wybór rachunku bankowego na dokumentach,
- możliwość wprowadzania kilku kont na karcie kontrahenta,
- możliwość automatycznej weryfikacji danych kontrahenta w wykazie podatników VAT;


Powyższe zmiany pozwoliły dostosować program do obowiązujących przepisów. W ramach tychże zmian zrealizowano szereg zadań usprawniających działanie programu PC-Market. Te zmiany to m. in.:

- kontrola obowiązkowej płatności przelewem tylko na rachunek zweryfikowany w "białej liście" za FV dla firm, kiedy wartości transakcji przekracza 15000 zł,
- kod CN w karcie towaru dla nowej nomenklatury scalonej dla stawek VAT na towarach,
- zmiana w usłudze weryfikacji czynnego podatnika VAT - dostosowanie do "białej listy" i importu rachunków bankowych oraz obsługa znacznika w kontrahencie "auto aktualizacji",
- nowy mechanizm importu wykazu listy banków dla rachunków bankowych kontrahentów,
- grupowa zmiana znaczników Czynny podatnik VAT, UE, nonUE dla kontrahentów,
- doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ/MP,
- nowa akcja importu paragonu na fakturę/zwrot dla DrukFisk/PC-POS (CTRL+D) pomijająca wybór urządzenia,
- możliwość oznaczenia na parametr konfiguracji dowolnej FV VAT (dostawcy/odbiorcy) jako "mechanizm podzielonej płatności",
- zbiorcza FV do paragonów - możliwość umieszczenia na wydruku dat paragonów powiązanych,
- zmiany w IBE pod MPP, usunięcie nieużywanych interfejsów IBE.,
- dodanie nowej akcji CTR:+F12 "weryfikacji czynnego podatnika VAT" na dokumencie,
- dostosowanie programu do nowej struktury JPK FA;

Pełny opis zmian do najnowszej wersji programu PC-Market znajduje się w poniższym dokumencie:
7.5.124.x.pdf7.5.124.x.pdf

W ramach zmian dostępna jest również najnowsza wersja programów typu POS, w których również dokonano zmian dostosowujących aplikacje do wymagań prawnym.
Pełny opis zmian do najnowszych wersji programów POS znajduje się w tym dokumencie.





Najnowsze wersje programów dostępne są tutaj


Więcej o programie PC-Market

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72