Systemy sprzedaży

PC-Market - obsługa Mechanizmu Podzielonej Płatności

Informujemy, że jest już dostępna wersja programu PC-Market oraz programów typu POS obsługujących Mechanizm Podzielonej Płatności.

Najistotniejsze zmiany w programach to m. in.:
- dodanie znacznika na towarze: „podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP)”,
- obsługa grupowej operacji na towarach o akcję „znacznik mechanizmu podzielonej płatności MPP”,
- obsłużenie reguły replikacji towaru dla znacznika „podlega mechanizmowi podzielonej płatności,
- stworzenie nowego podtypu faktury VAT i jej korekty (po stronie dostawcy i odbiorcy) z osobnym licznikiem numeracji o nazwie „mechanizm podzielonej płatności”,dodano nowy wykaz „należności od odbiorców-mechanizm podzielonej płatności”,

Dodatkowo, w ramach zmian dotyczących MPP dodano:
- możliwość rejestracji wpłaty od kontrahenta KP w formie płatności przelew i typie „podzielona płatność”,
- nową operację serwisową o nazwie „naprawa minimalnych kwot MPP” wpisująca dokumentom wystawionym w listopadzie 2019 starszą wersją PC-Market(nie zawierającą obsługi MPP) minimalnej kwoty do zapłaty netto i VAT w mechanizmie podzielonej płatności,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją opisującą zmiany w programie pod kątem MPP:
Mechanizm podzielonej płatności.pdfMechanizm podzielonej płatności.pdf

Mechanizm Podzielonej Płatności dostępny jest w najnowszych wersjach programów::
- PC-Market od wersji 7.5.124.182
- PC-POS, Mini-Market, PC-Gastronom, PC-Petrol od wersji 7.5.61.149
- JpcmRepl 7.5.61.149.
Kliknij tutaj, aby przejść do strony z plikami instalacyjnymi programów

Więcej informacji o PC-Market można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72