Systemy sprzedaży

PC-Market - obsługa JPK V7

W programie PC-Market, zgodnie z wymaganiami, dotychczas obsłużone zostały następujące jednolite pliki kontrolne:
- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK VAT),
- dla obrotu magazynowego (JPK Mag),
- dla faktur VAT
(JPK Fa);

Od 1 lipca 2020 roku, plik JPK VAT zastąpiony zostanie plikami JPK V7M / JPK V7K.
Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie, skorzysta z pliku JPK_V7M, natomiast jeżeli rozliczeń dokonuje kwartalnie, do urzędu będzie składać plik JPK_V7K

Zmiany w programie PC-Market

- dodano nowe raporty w menu programu: Raporty -> JPK -> Podgląd / Eksport -> JPK V7

- w zakładce Firma w parametrach programu dodano nowe pola:

- Wariant eksportu pliku JPK VAT, gdzie wskazujemy, który plik będzie generowany

- Rodzaj podmiotu VAT

- Data urodzenia (gdy rodzaj podmiotu - osoba fizyczna)

- obsłużenie plików w module FK JPK

- nowe kolumny w raportach rejestru zakupu / sprzedaży o nazwie "Typ dokumentu V7M/V7K", w których prezentowane będą teksty z oznaczeniami dokumentów;

- dla rejestru zakupu: MK - faktury dostawcy i ich korekt w rodzaju faktura VAT MP (mały podatnik), MPP - faktura dostawcy i jej korekta w rodzaju MPP na kwotę brutto większą niż 15000 zł, VAT_RR - faktury dostawcy i ich korekty w rodzaju VAT, IMP- faktury dostawców i ich korekt typu "import spoza UE".

- dla rejestru sprzedaży: RO - oznaczenie tylko kiedy eksportowany utarg i zwrot do paragonu, FP - FV do paragonów z NIP i ich korekty, TP - jeżeli dokument posiada kontrahenta powiązanego (znacznik w karcie kontrahenta), MPP - Faktury i korekty MPP powyżej kwoty 15000 brutto;


Wersja programu PC-Market obsługująca nowy format JPK, dostępna jest bezpłatnie dla licencji posiadających aktualną subskrypcję programu.
Zasady subskrypcji programu PC-Market dostępne są tutaj, natomiast warunki upgrade (dla nieaktualnych subskrypcji) dostępne są tutaj.

Przydatne linki:
Jak prawidłowo wystawiać faktury VAT w programie PC-Market pod kątem plików JPK
Jakie dokumenty generowane są w plikach JPK obsługiwanych w PC-Market
Film instruktażowy - jak wygenerować plik JPK w programie PC-Market
Instrukcja generowania plików JPK w formacie PDF
Aktualna wersja PC-Market, zawierająca obsługę pliku JPK_V7

Masz dodatkowe pytania dotyczące obsług JPK w programie PC-Market? Napisz do nas market@insoft.com.pl