Systemy sprzedaży

Nowa wersja PC-POS 7.5

Najważniejsze zmiany w programach PC-POS, Mini-Market, PC-Gastronom oraz PC-Petrol w wersji 7.5.61 to m. in.: dostosowanie programów do zmian związanych z Fakturą VAT na podstawie paragonu z NIP / bez NIP, obsługa Mechanizmy Podzielonej Płatności (MPP) w programach kasowych typu POS, możliwość umieszczenia numeru konta bankowego na fakturach / fakturach do paragonu drukowanych z POSa, import kontrahentów na podstawie Wykazu Podatników VAT (biała lista). Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Zobacz więcej
PC-Market - faktura do paragonu z NIP i MPP

PC-Market wersja 7.5.124.201 to m.in.: nowe podtypy faktur do paragonów umożliwiające wystawienie dokumentów ze względu na to, czy zapisany był NIP na paragonie – dostosowanie zmian w PC-POS, kasach fiskalnych, a także module DrukFisk, możliwość wystawienia faktury VAT do paragonów bez NIP z 2019 roku do dnia 15.01.2020, możliwość przypisania NIPu do paragonów z kas ECR, które nie mają możliwości wysłania go do programu. Nowa wersja to również rozbudowa w Mechanizmie Podzielonej Płatności: wybór rachunku bankowego na dokumentach, możliwość wprowadzania kilku kont na karcie kontrahenta, możliwość automatycznej weryfikacji danych kontrahenta w wykazie podatników VAT.

Zobacz więcej
PC-Market - obsługa kas on-line i darmowego silnika SQL MariaDB

Najnowsza wersja programu PC-Market 7.5.124.x to: obsługa darmowego silnika MariaDB (jako alternatywa dla silników MSSQL), obsługa kas fiskalnych on-line wiodących producentów, dostosowanie stawek VAT do nowej matrycy MF, korekta NIPu kontrahenta na fakturze korygującej sprzedaży, przypisanie form płatności do stanowiska kasowego PC-POS, obsługa mocnych haseł RODO w programach, obsługa numeru rejestrowego BDO na dokumentach, możliwość wystawienia faktury korygującej na plus

Zobacz więcej