Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

ISOform 9001 wspiera SZJ

Insoft wdrożył w firmie Norma Variant elektroniczne narzędzie ISOform 9001, wspomagające SZJ zgodny z ISO 9001:2000. Produkt Insoft usprawnia tworzenie i dystrybucję dokumentacji systemowej.


Aplikacja pozwala znacząco obniżyć koszty pozyskiwania i analizowania zapisów niezbędnych do wykazania zgodności procesów z wymaganiami ISO 9001:2000. Zawiera także mechanizmy zapewniające ciągłe doskonalenie SZJ. Dzięki ISOform zautomatyzowana zostaje kontrola nad audytami wewnętrznymi, szkoleniami oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. Łatwiej nadzorować oferty, działania handlowe, umowy, reklamacje oraz kwalifikacje dostawców. Dokumenty dostępne są w postaci elektronicznej. System eliminuje obieg papierowy w firmie oraz automatycznie powiadamia o zmianach.

23.11.2004,
Puls Biznesu

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, lotus@insoft.com.pl