Systemy sprzedaży


INSOFT sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul. Jasna 3A


tel. 12 415 23 72 oraz
12 306 75 05
fax 12 415 23 72 wewn. 27
infolinia (9:00 - 16:00, z telefonów stacjonarnych) 801 011 683

Biuro: insoft@insoft.com.pl , tel. 12 415 23 72

Dział PC-Market: market@insoft.com.pl , tel. 12 415 23 72 wewn. 11

Dział CRM: crm@insoft.com.pl , tel. 12 415 23 72 wewn. 15

Informacje dla Partnerów.Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS 0000197667
Kapitał zakładowy: 50000 zł
NIP 677-005-26-51