Systemy sprzedaży


Dane firmy:

INSOFT Sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul. Jasna 3A


tel. 12 415 23 72 lub 12 306 75 05 lub 12 415 80 58
infolinia (9:00 - 16:00, z telefonów stacjonarnych) 801 011 683

Dział Handlowy, realizacja zamówień, oferty i wyceny: market@insoft.com.pl , tel. 12 415 23 72 (lub zamiennie wyżej podane)
Dział Serwisu: market@insoft.com.pl , tel. 12 415 23 72 (lub zamiennie wyżej podane), a następnie numer wewnętrzny:
PC-Market, Konsola Kupca - wew. 1
PC-POS, Mini-Market, PC-Gastronom - wew. 2
Dział Zamówień - wew. 3
Dział Handlowy - wew. 4

Biuro: market@insoft.com.pl , tel. 12 415 23 72

Informacje dla Partnerów.Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS 0000197667
Kapitał zakładowy: 50000 zł
NIP 677-005-26-51