Systemy sprzedaży

PC-Market Lite - prosta wersja programu do programowania kas


W związku ze zmianami przepisów dotyczących jednoznacznej identyfikacji towaru oraz licznymi zapytaniami od Państwa wprowadzamy do sprzedaży program PC-Market Lite.

PC-Market Lite to bardzo okrojona i uproszczona wersja programu służąca głównie do programowania kas fiskalnych:
- obsługa karty towarów (uproszczona karta towaru, tylko niezbędne elementy)
- eksport do kasy
- import sprzedaży z kasy
- opcjonalnie możliwość obsługi i sprzedaży na drukarce fiskalnej
- raporty sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
- kilka prostych przycisków na ekranie (dodaj towar, edytuj towar, wyślij na kasy, odbierz sprzedaż z kasy, raport)
- możliwość obejrzenia Demo pełnej wersji PC-Market 7, kompleksowego programu do obsługi sklepu
- instalator uproszczony i predefiniowany.

Bardzo prosto można wykonać upgrade programu z wersji Lite do wersji pełnej PC-Market 7, za dopłatą różnicy ceny.
PC-Market Lite to łatwa nawigacja dzięki prekonfigurowanym przyciskom na głownym panelu PCM Lite:
PC-Market Lite umożliwia proste zarządzanie wykazem towarów:PC-Market Lite umożliwia programowanie kasy fiskalnej oraz odbieranie i raportowanie sprzedaży z kasy:Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania PC-Market prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. (12) 415-23-72.