Systemy sprzedaży


1. Formularz zmiany serwisu oprogramowania

Zmiana serwisu to procedura mająca na celu przypisanie Klienta do innego Opiekuna, czyli Partnera który będzie dokonywał sprzedaży oprogramowania i reagował na zgłoszenia serwisowe. Domyślnie Opiekunem Klienta jest firma która sprzedała Klientowi pierwotną wersję oprogramowania.

Na życzenie Klienta możliwa jest zmiana serwisu przez Klienta. Ze względów technicznych i dla zapewnienia prawidłowej obsługi Klienta zmiana serwisu wymaga zawiadomienia Insoft sp. z o.o. przez Klienta. Uprzejmie prosimy o informowanie o zamiarze zmiany serwisu przy wykorzystaniu formularza załączonego poniżej. Zawiadomienie o zmianie serwisu należy przesłać na następujący adres: market@insoft.com.pl.

Zmiana serwisu możliwa jest jedynie w dobrze uzasadnionych sytuacjach, dlatego też bardzo ważnym polem na formularzu jest Powód zmiany. Warunkiem do dokonania zmiany Opiekuna jest przede wszystkim brak nieuregulowanych zobowiązań Klienta wobec dotychczasowego Opiekuna.

Zmianę serwisu można przyspieszyć - wystarczy uzyskanie zgody od obecnego opiekuna i umieszczenie jej na dokumencie zmiany serwisu. Szare opcjonalne pole na samym dole przeznaczone jest do wypełnienia właśnie przez dotychczasowy serwis.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl
Zmiana serwisu.pdfZmiana serwisu.pdf lub Formularz zmiany serwisu.docxFormularz zmiany serwisu.docx


2. Formularz cesji oprogramowania

Cesja, czyli zmiana danych nabywcy oprogramowania, wykonywana jest bezpłatnie dla Klientów posiadających aktualną subskrypcję aktualizacji. Dla pozostałych Klientów wiąże się z kosztem równym zakupowi upgradu.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl
Cesja.pdfCesja.pdf lub Formularz cesji.docxFormularz cesji.docx

3. Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej - dotyczy tylko Partnerów Insoft

Uzupełnienie tego formularza powoduje wyrażenie chęci na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej w formacie PDF. Po przesłaniu do nas takiego wniosku, automatycznie, faktury papierowe nie będą wysyłane. Dzięki temu fakturę za zakup oprogramowania otrzymają Państwo od razu na skrzynkę mailową wskazaną w formularzu.

Aby móc przejść na ten sposób wysyłania faktur należy przesłać 2 wypełnione i podpisane egzemplarze formularza (dostępny poniżej) na adres siedziby firmy Insoft. Na formularzu istotne jest podanie adresu mailowego, na który firma Insoft będzie przesyłać faktury w formie pdf. Będą one wysyłane tylko i wyłącznie na ten adres (lub adresy).
Aby otrzymywać faktury elektroniczne z dniem podpisania formularza, można przesłać skan dokumentu na adres market@insoft.com.pl, przy czym należy pamiętać o wysłaniu formularza w formie papierowej.
Uwaga: w przypadku faktur korygujących będziemy prosili o każdorazowe potwierdzenie mailem faktu otrzymania faktury korygującej - wymóg prawny.

Faktury elektroniczne.pdfFaktury elektroniczne.pdf lub Faktury elektroniczne.docxFaktury elektroniczne.docx

4. Umowa powierzenia przetwarzania danych - dotyczy tylko Partnerów Insoft

Podpisanie umowy jest niezbędne do przekazania firmie Insoft bazy danych klienta, której anonimizacja jest niemożliwa do zrealizowania (np. została uszkodzona) lub niewskazana (np. wymaga diagnozy błędu na podstawie danych klientów).
Taką umowę, powierzenia przetwarzania danych, może podpisać jedynie Autoryzowany Partner Insoft! Cały proces zgłaszania spraw serwisowych, w tym formularze oraz zasady przesyłania baz danych do Insoft opisany został w tym dokumencie.

Plik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami oraz odesłać w formie skanu na adres market@insoft.com.pl

Adres do wysyłki formularzy:
INSOFT sp. z o. o.
ul. Jasna 3A
31-227 Kraków