Systemy sprzedaży

PC-Market - cennik oprogramowania

Aby uzyskać szczegółowy opis danego modułu należy wskazać go myszką i kliknąć.
I. PC-Market - program do obsługi sklepu
1. PC-Market 7 - wersja podstawowa jednostanowiskowa
[I.1] PC-Market 7 – wersja podstawowa jednostanowiskowa – kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej. Współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi [poz. Ia.1 lub Ia.2] i/lub drukarkami fiskalnymi [poz. Ia.3] wymaga dopłaty. Możliwość pracy wielostanowiskowej po zakupieniu modułu [I.2].
600 zł
2. Dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5 stanowisk)
[I.2] PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata w ramach tego modułu obejmuje 5 stanowisk sieciowych programu; np. dla programu w wersji 20 stan. należy kwotę z pkt. [I.2] pomnożyć x 4.
550 zł
Ia. PC-Market - moduły dodatkowe
1. Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line
[Ia.1] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego off-line – typy obsługiwanych kas w trybie off-line - wg listy kas fiskalnych zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu
390 zł
2. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy
[Ia.2] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego przez serwer kasowy – umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego stanowiska (jeżeli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej). Obsługiwane typy kas jak w [Ia.1] - wg listy kas fiskalnych zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu.
Uwaga: pozycje [Ia.1] i [Ia.2] cennika wykluczają się wzajemnie. Wszystkie kasy są obsługiwane albo przez serwer kasowy [Ia.2] albo bez serwera kasowego [Ia.1]. Obsługa on-line wag i sprawdzarek możliwa tylko przy zakupie serwera kasowego.
550 zł
3. Obsługa jednej drukarki fiskalnej w systemie (Drukfisk)
[Ia.3] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska drukarki fiskalnej – drukarki fiskalne obsługiwane przez PC-Market 7 - wg listy drukarek fiskalnych zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu
390 zł
4. Dopłata za przejście z obsługi kasy off-line na serwer kasowy
[Ia.4] PC-Market 7 – Tylko dla posiadaczy modułu do obsługi kas w modelu off-line: umożliwia obsługę stanowiska kasowego przez serwer kasowy – umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego stanowiska (jeżeli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej). Obsługiwane typy kas jak w [Ia.1].
Uwaga: pozycje [Ia.1] i [Ia.2] cennika wykluczają się wzajemnie. Wszystkie kasy są obsługiwane albo przez serwer kasowy [Ia.2] albo bez serwera kasowego [Ia.1]. Obsługa on-line wag i sprawdzarek możliwa tylko przy zakupie serwera kasowego.
160 zł
5. Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych
[Ia.5] PC-Market 7 – KKStandard – program do projektowania etykiet, umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; umożliwia umieszczenie kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie oraz wydruk zaprojektowanych etykiet.
Z kolei moduł KKSpec umożliwia obsługę drukarek kodów kreskowych. Specjalizowane drukarki obsługiwane w programie PC-Market 7 - wg listy drukarek zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu
450 zł
6. Obsługa przenośnych inwentaryzatorów
[Ia.6] PC-Market 7 – Obsługa przenośnych inwentaryzatorów – kolektory danych (terminale) obsługiwane w programie PC-Market 7 - wg listy inwentaryzatorów zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu
450 zł
7. Obsługa sprawdzarek cen
[Ia.7] PC-Market 7 – Obsługa sprawdzarek cen – obsługiwane modele - wg listy sprawdzarek zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu
450 zł
8. Generator Zamówień
[Ia.8] PC-Market 7 – Generator Zamówień – moduł do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów
450 zł
9. Obsługa wag elektronicznych
[Ia.9] PC-Market 7 – Obsługa wag elektronicznych – typy obsługiwanych wag elektronicznych przez PC-Market 7 - wg listy wag zamieszczonych na liście: https://www.insoft.com.pl/listasprzetu
450 zł
10. Standardowy interfejs FK
[Ia.10] PC-Market 7 – Standardowy interfejs FK – interfejs umożliwi wygenerowanie danych / dokumentów dla systemu finansowo-księgowego - wykaz współpracujących programów dostępny w osobnym dokumencie. Dostępny jest też interfejs generujący dane
ze sklepu w uniwersalnym formacie, z możliwością dostosowania się przez producentów aplikacji finansowo-księgowych do importu plików zgodnych z opracowanym formatem (specyfikacja udostępniana na życzenie).
Niestandardowy, dedykowany interfejs FK – wg indywidualnej wyceny
450 zł
11. System lojalnościowy
[Ia.11] PC-Market 7 – System lojalnościowy – moduł umożliwiający: ustalenie reguł, według których „stałym klientom” zostaną naliczone punkty (np. 1 pkt za każde 10 zł, dla paragonów zarejestrowanych na kartę stałego klienta o wartości większej niż 10 zł), zarejestrowanie dokumentu wydania prezentu (towaru/-ów z bazy danych programu) za określoną zebraną liczbę punktów, raportowanie stanu punktowego (indywidualne i zbiorcze) klientów
450 zł
12. Rozliczanie kasjerów
[Ia.12] PC-Market 7 – Rozliczanie kasjerów – możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczenia przez program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczenia różnic wynikających z podanej przez kasjera wartości szuflady. Moduł dostępny wyłącznie dla instalacji PC-Market 7, które obsługują kasy PC-POS
450 zł
13. Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych
[Ia.13] PC-Market 7 – Standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych – możliwość wygenerowania plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych w programie, dane generowane są za pomocą modułu MCash (format Elixir-0). Niestandardowy, dedykowany interfejs do generowania przelewów bankowych – wg indywidualnej wyceny
450 zł
14. Uniwersalny moduł importu z zewnętrznych systemów
[Ia.14] PC-Market 7 – Interfejs umożliwia importowanie do PC-Market dokumentów i kontrahentów z zewnętrznego systemu za pomocą odrębnej biblioteki DLL.
650 zł
15. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Ekspert
[Ia.15] PC-Market 7 – Wymiana danych z systemem obsługi sklepu internetowego – interfejs w wersji Ekspert umożliwia wygenerowanie danych o kartotekach towarowych (i/lub kontrahentów) na potrzeby umieszczenia ich w ofercie sklepu internetowego. Generowane dane umieszczane są w plikach XML, zgodnie z przygotowaną i udostępnianą specyfikacją (w celu dostosowania się do niej przez producentów aplikacji do obsługi sklepów internetowych). Interfejs Ekspert pozwala dodatkowo zaimportować zamówienia wygenerowane przez sklep internetowy i zwrotnie przesłać status realizacji zamówień klientów. Interfejs Ekspert umożliwia dodatkowo import zamówienia wygenerowany przez sklep internetowy i zwrotnie przesłanie statusu realizacji zamówień klientów. Ponadto wersja Ekspert ma możliwość bezpośredniej integracji po API z platformą BASELINKER służącą do automatycznej i bezobsługowej realizacji zamówień w połączeniu z różnymi platformami e-commerce
1900 zł
16. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Standard
[Ia.16] PC-Market 7 – Wymiana danych z systemem obsługi sklepu internetowego – interfejs w wersji standardowej umożliwia wygenerowanie danych o kartotekach towarowych (i/lub kontrahentów) na potrzeby umieszczenia ich w ofercie sklepu internetowego. Generowane dane umieszczane są w plikach XML, zgodnie z przygotowaną i udostępnianą specyfikacją (w celu dostosowania się do niej przez producentów aplikacji do obsługi sklepów internetowych)
700 zł
17. Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Pro
[Ia.17] PC-Market 7 – Wymiana danych z systemem obsługi sklepu internetowego – interfejs w wersji Pro umożliwia wygenerowanie danych o kartotekach towarowych (i/lub kontrahentów) na potrzeby umieszczenia ich w ofercie sklepu internetowego. Generowane dane umieszczane są w plikach XML, zgodnie z przygotowaną i udostępnianą specyfikacją (w celu dostosowania się do niej przez producentów aplikacji do obsługi sklepów internetowych). Ponadto w wersji Pro interfejs pozwala zaimportować zamówienia wygenerowane przez sklep internetowy i zwrotnie przesłać status realizacji zamówień klientów. W ramach tego modułu wykonana została integracja ze sklepem internetowym Shoper, wraz z możliwością założenia sklepu bezpośrednio z programu PC-Market. Więcej o integracji na stronie www.insoft.com.pl/shoper
1200 zł
18. Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach (dopłata za każde stan. kasowe)
[Ia.18] PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach – Moduł głownie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie kasy, komunikują się z nimi poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą. W przypadku takich instalacji, ceny sprzedaży towarów są zwykle ustalane dla sklepów, a nie dla kas. Możliwość ustalenia poziomów cen sprzedaży dla wybranych kas, grupowania kas i ustalania cen dla poszczególnych grup. Koszt modułu (za każdą zarejestrowaną kasę w systemie) nie uwzględnia kosztu samego stanowiska kasowego
550 zł
19. Importer kursów walut
[Ia.19] PC-Market 7 – Importer kursów walut – Interfejs ma za zadanie pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu) i ich zapis do bazy PC-Market 7. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z uwzględnieniem ewentualnego "spread-u". Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 oraz na wybranych dokumentach i raportach w PC-Market 7. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, do pracy wymaga zainstalowanego środowiska Java
390 zł
20. Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer
[Ia.20] PC-Market 7 - Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer.
Pricer to system wykorzystujący elektroniczne etykiety cenowe ESL (dystrybucja: Novitus) umożliwiające automatyczną zmianę wyświetlanych cen na podstawie zmian w kartotekach towarów wykonanych w bazie PC-Market 7
450 zł
21. Obsługa języka angielskiego
[Ia.21] PC-Market 7 - Moduł umożliwiający korzystanie z programu w języku angielskim
550 zł
22. Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver (Next/One, elzAPP POS, mPOS)
[Ia.22] PC-Market 7 – Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver – umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import) z kasami Novitus Next/One, kasami Elzab elzAPP POS i innymi wyposażonymi w oprogramowanie mPOS
650 zł
23. Moduł bankowy dla sklepu
[Ia.23] PC-Market 7 - Moduł bankowy, który umożliwia m.in.:
- nowe dokumenty wypłaty i wpłaty do banku z obsługą ich tworzenia w interfejsie MCash
- definicję konta VAT dla firmy z dokumentem "transferu między kontami" dla płatności MPP
- nowy dokument "Kompensaty" do rozliczeń należności/zobowiązań
- nowy dokument "Rozrachunku" do późniejszego rozliczenia
- nowy dokument "wyciągu bankowego"
- automatycznie tworzenie rozrachunków dla płatności kartą by rozliczyć transakcje z terminali płatniczych
- nowy raport bankowy wg: wyciągów bankowych lub dokumentów BP/BW
- nowy dokument "Lista Płac" tworzony na podstawie pliku excel z programu płacowego generującego zobowiązania wypłaty dla pracowników, które można rozliczyć ręcznie lub interfejsem MCash
- import wyciągu bankowego (format MT 940)
550 zł
24. Obsługa liczników klientów
[Ia.24] PC-Market 7 – Obsługa liczników klientów – możliwość odebrania z urządzeń zliczających i zapisania do bazy danych informacji o liczbie klientów odwiedzających placówkę handlową. Obsługa odbywa się przez serwer kasowy, do programu można podłączyć liczniki firmy Letronik (obsługiwany model licznika to: LEIC-4650, z komunikacją po RS-ie).
450 zł
25. Paszporty roślin
[Ia.25] Paszporty roślin - moduł dodatkowy w programie PC-Market zawierający funkcjonalność związaną z prawnym obowiązkiem wprowadzania do obrotu roślin np. kwiatów doniczkowych. Mechanizm umożliwia przypisanie paszportu dostawców do kartoteki konkretnego towaru, jak również nadanie własnego paszportu dla roślin, które sami wprowadzamy do obrotu lub którym zmieni się stan fitosanitarny rośliny, np. przesadzenie rośliny do większej doniczki, rozsadzenie roślin. Uwaga: mechanizm "Paszporty roślin" można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy baza ma uruchomiony sposób rozliczania: "partie towarów". Do wydruku "Paszportu roślin potrzebny jest także moduł projektowania etykiet.
650 zł
26. Opłata cukrowa
[Ia.26] Opłata cukrowa - moduł dodatkowy w programie PC-Market zawierający funkcjonalność związaną z prawnym obowiązkiem wyliczania oraz odprowadzania podatku, potocznie nazwanego "opłatą cukrową" przed podmioty, które: sprzedają napoje do punktów sprzedaż detalicznej; produkują, nabywają napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzą ich sprzedaż detaliczną lub zamawiają u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy, gdzie obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym. PC-Market w ramach tego modułu, po uprzedniej konfiguracji programu, umożliwia wyliczanie takich opłat dla wskazanych towarów, wraz z ich wydrukiem na dokumentach. Moduł zawiera również obsługę raportu z deklaracją CUK, wraz z eksportem do xml
650 zł
27. Obsługa kart płatniczych w DrukFisk(dopłata za każde stan. sprzedaży)
[Ia.27] Obsługa na stanowiskach PC-Market z modułem DrukFisk (Ia.3) płatności bezgotówkowych, z użyciem kart płatniczych. Obsługa płatności realizowana jest za pośrednictwem serwisów: Elavon, eService, FirstData / Polcard, Polskie ePłatności, PayTel, ITCard lub Paymentsense (konieczne podpisanie umowy z wybranym operatorem systemu płatności bezgotówkowych).
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska sprzedaży, m.in. DrukFisk (Ia.3) / PC-POS / PC-Gastronom / MiniMarket
190 zł
28. Wymiana danych z EuroPlatform(dla kas Next/One, Elzab Sigma i elzAPP POS)
[Ia.28] Stan. kasowe Next/One, elzAPP POS obsługiwane przez Scserver - obsługa w PC-Market komunikacji z systemem EuroPlatform. Więcej o EuroPlatform na stronie insoft.com.pl/europlatform.
UWAGA: Moduł w PC-Market obsługuje kasy Novitus Next/One, Elzab Sigma i elzAPP POS
450 zł
29. Obsługa sejfu
[Ia.29] Moduł PC-Market Obsługa sejfu umożliwia podgląd stanu kasowego sejfu, który obliczany jest na podstawie wprowadzonych dokumentów w programie PC-Market lub programach typu POS:
- wpłata do sejfu
- wypłata z sejfu wg nominałów z nr koperty do Banku/konwoju
- rozliczenie sejfu.
Obsługa sejfu może być zarówno w PLN jak i walucie obcej, a jego obsługa dostępna jest zarówno w PC-Market jak i aplikacjach POS (PC-POS, Mini-Market, PC-Gastronom, PC-Petrol)
450 zł
30. Harmonogram Raportów
[Ia.30] Moduł PC-Market - Harmonogram raportów - umożliwia automatyczne wygenerowanie wybranych raportów z programu PC-Market w formacie *.pdf, *.xls lub *.txt wraz z ich eksportem:
- do pliku (wraz w wyborem katalogu, gdzie ma zostać zapisany raport)
- na skonfigurowany wcześniej w programie adres e-mail
- na FTPS (wymagane podanie parametrów serwera)
Wśród obsłużonych raportów, które mogą zostać wygenerowane z harmonogramu są m. in.: rejestr sprzedaży, raport kasowy, zestawienie dokumentów, raport kontrolny o sprzedaży, stany na dzień, raport kas fiskalnych, raport obrotu, stan stacji, dowolny SQL.
W ustawieniach harmonogramu istnieje możliwość zdefiniowania częstotliwości generowania raportów (codziennie, tygodniowo oraz miesięczny) wraz z godziną kiedy taki raport ma zostać wykonany.
Moduł ten obsłużony jest w programie PC-Market
1500 zł
II. Mini-Market - program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci
1. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Standard
[II.1] Stanowisko kasowo-magazynowe Mini-Market dla Windows® / Linux w wersji standard – program przeznaczony dla sklepów pracujących w sieciach sklepów, w pełni zarządzanych przez centralę sieci. Do zarządzania pracą sklepów w sieci z Mini-Market wykorzystany może zostać program PC-Market 7 [II.3]. Mini-Market dziedziczy pełną funkcjonalność kasy PC-POS 7 [III.1] i posiada interfejs użytkownika przystosowany do obsługi szybkiej sprzedaży detalicznej. Program prowadzi zarazem własną gospodarkę magazynową, a obieg dokumentów pozwala rejestrować obrót towarów we współpracy z centralnym magazynem i zewnętrznymi kontrahentami. Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7].
UWAGA 1: W przypadku sklepów w sieci posiadających więcej niż jedno stanowisko sprzedaży typu POS, wymagany jest zakup licencji Mini-Market na wszystkie takie stanowiska kasowe w sklepie.
UWAGA 2: korzystanie z dowolnego modułu dodatkowego możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market w sieci sklepów.
1490 zł
2. Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe – wersja Pro
[II.2] Stanowisko kasowo-magazynowe Mini-Market dla Windows® / Linux – w wersji rozszerzonej Pro zawiera pełną funkcjonalność Mini-Market Standard oraz dodatkowo wyposażone jest w moduły: Obsługa przenośnych inwentaryzatorów (CipherLab 8300 z oprogramowaniem od: Novitus, Torell), Obsługa sprawdzarek cen (Elzab LAN), Obsługa wag elektronicznych (Medesa Basic USB, Dibal K, CAS CL 5000). Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7].
UWAGA 1: W przypadku sklepów w sieci posiadających więcej niż jedno stanowisko sprzedaży typu POS, wymagany jest zakup licencji Mini-Market na wszystkie takie stanowiska kasowe w sklepie.
UWAGA 2: korzystanie z dowolnego modułu dodatkowego możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market w sieci sklepów.
UWAGA 3: korzystanie z wersji rozszerzonej Mini-Market możliwe jest po wykupieniu tej wersji programu na wszystkie zarejestrowane stanowiska Mini-Market w sieci sklepów
1850 zł
3. PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów Mini-Market - wersja jednostan.
[II.3] PC-Market 7 MM -– program dla centrali sieci sklepów, do zarządzania sklepami wyposażonymi w oprogramowanie Mini-Market [II.1 lub II.2]. Program umożliwia kontrolę polityki cenowej na zarządzanych sklepach i zbieranie danych ze sklepów, pozwalając
na bieżąco śledzić aktualne wyniki i statystyki poszczególnych placówek.. Centralne rozliczanie kasjerów dla stanowisk Mini-Market pozwala przechowywać i raportować dane ze stanowisk kasowych Mini-Market (m.in. informacje o rozliczeniach kasjerów pracujących na stanowiskach w całej sieci). W module dostępne są także widoki stanu obecnego dla poszczególnych kasjerów oraz wybranych stanowisk Mini-Market. PC-Market 7 przewidziany jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej, korzystając z wybranego silnika bazy danych. Program obsługuje także centralny magazyn dla sklepów – obsługa ruchu dok. magazynowych pomiędzy stan. Mini-Market a centralnym magazynem w znacznej mierze opiera się o wymianę dokumentów elektronicznych EDI. Możliwość pracy wielostanowiskowej po zakupieniu modułu [I.2].
1900 zł
4. Moduł zdalnego zarządzania cenami(dopłata za każde stan. Mini-Market)
[II.4] PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach wyposażonych w program Mini-Market. Moduł głównie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie stanowiska Mini-Market i dla których zachodzi konieczność ustalania cen indywidualnie, dla konkretnych sklepów / grup sklepów (a nie jednolicie dla całej sieci). Możliwość ustalenia poziomów cen sprzedaży dla wybranych stanowisk Mini-Market, grupowania stanowisk i ustalania cen dla poszczególnych grup. Koszt modułu (za każde zarejestrowane stanowisko Mini-Market w systemie) nie uwzględnia kosztu samego stanowiska Mini-Market.
550 zł
5. Harmonogram Raportów - Centrala dla Mini-Market
[II.5] Moduł PC-Market - Harmonogram raportów Centrala dla Mini-Market - umożliwia automatyczne wygenerowanie wybranych raportów z programu PC-Market w formacie *.pdf, *.xls lub *.txt wraz z ich eksportem:
- do pliku (wraz w wyborem katalogu, gdzie ma zostać zapisany raport)
- na skonfigurowany wcześniej w programie adres e-mail
- na FTPS (wymagane podanie parametrów serwera)
Wśród obsłużonych raportów, które mogą zostać wygenerowane z harmonogramu są m. in.: rejestr sprzedaży, raport kasowy, zestawienie dokumentów, raport kontrolny o sprzedaży, stany na dzień, raport kas fiskalnych, raport obrotu, stan stacji, dowolny SQL.
W ustawieniach harmonogramu istnieje możliwość zdefiniowania częstotliwości generowania raportów (codziennie, tygodniowo oraz miesięczny) wraz z godziną kiedy taki raport ma zostać wykonany.
Moduł ten obsłużony jest w programie PC-Market pracującym jako Centrala dla Mini-Market
4500 zł
III. PC-POS - stanowisko kasowe, moduły dodatkowe dla PC-POS oraz Mini-Market
1. PC-POS 7 – stanowisko kasowe dla Windows® / Linux
[III.1] Stanowisko kasowe PC-POS z modułem do serwera kasowego [Ia.2] – kompletny program dla kasowych stanowisk komputerowych; samodzielny, w pełni kompatybilny z PC-Market 7, posiada własną bazę towarową, obsługuje karty rabatowe, współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, popularnymi na rynku szufladami, wagami, drukarkami fiskalnymi. Do PC-POS 7 serwer kasowy dodawany gratis na życzenie pod warunkiem braku jakichkolwiek kas fiskalnych w instalacji. Obsługiwane drukarki fiskalne: Novitus: Bono, Delio, Deon, HD E, Quarto, Viking, Vivo, Vento; Elzab Omega; Posnet: Thermal, Thermal 1.01 i 1.02, DF 300, 301, 302 i 3001, Torell / Emar: Duo, Duo-Plus, Duo-Pro 1.00F, Innova: Profit, Market.
Obsługiwane wagi: Medesa Basic RK-10, Bizerba CS 300, Torell TP – 15/1, Dataprocess DSP-70, Yakudo DS-860, Angel (CAS)
950 zł
2. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stan. sprzedaży)
[III.2] PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa kart płatniczych – obsługa na kasach PC-POS 7 płatności bezgotówkowych, z użyciem kart płatniczych. Obsługa płatności realizowana jest przy pomocy: Elavon, eService, FirstData / Polcard, Polskie ePłatności, PayTel, ITCard lub Paymentsense (konieczne podpisanie umowy z wybranym operatorem systemu płatności bezgotówkowych).
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska sprzedaży, m.in. PC-POS / PC-Gastronom / MiniMarket / DrukFisk (Ia.3)
190 zł
3. Obsługa doładowań pre-paid(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.3] PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa doładowań pre-paid – generowanie doładowań dla telefonów komórkowych realizowane jest na kasach PC-POS 7 w ramach usługi „Moje doładowania” systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na korzystanie z usługi „Moje doładowania” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
190 zł
4. Obsługa rachunków domowych(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.4] PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa rachunków domowych – przyjmowanie rachunków za prąd, gaz i inne realizowane jest na kasach PC-POS 7 w ramach usługi „Moje rachunki” przy pomocy systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na korzystanie z usługi „Moje rachunki” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
190 zł
5. Ekran klienta i eksport do systemu monitoringu(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.5] PC-POS 7 / Mini-Market – Dodatkowy ekran klienta i eksport danych do systemu monitoringu. Ekran klienta umożliwia prezentację klientowi sporządzanego w danej chwili paragonu z opcją jednoczesnego wyświetlania reklam. Dodatkowo moduł umożliwia eksport do systemu monitoringu (nadzoru video) danych o zrealizowanych przez kasjerów operacjach. Eksport danych odbywa się w formacie umożliwiającym współpracę z oprogramowaniem: Multicam Surveillance System wer. 8.11, z zastosowaniem urządzenia przechwytującego: GeoVision GV-DATA CAPTURE V2E. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
190 zł
6. System Promocyjny PC-Loyalty(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.6] PC-POS 7 / Mini-Market / mPOS / Next / One – System Promocyjny PC-Loyalty – obsługa na paragonach promocji, które wg ustalonych reguł obniżają cenę wybranych towarów wg ustalonych zasad (np. reguła „2+1” - czyli trzecia sztuka tego samego towaru na paragonie ma obniżoną wartość do zdefiniowanej kwoty). Moduł zawiera specjalny program – PC-Loyalty, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiającym zarządzanie regułami promocji,
UWAGA 1: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market / mPOS / Novitus Next i One). UWAGA 2: moduł dostępny jest tylko dla instalacji z zarządzaniem stanowiskami kasowymi z PC-Market 7 (jest niedostępny dla samodzielnych instalacji PC-POS lub mPOS lub Next/One oraz takich, które współpracują z innym oprogramowaniem magazynowym)
UWAGA 3: W przypadku kas Novitus Next / One konieczne wykupienie modułu [Ia.22] "Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver (Novitus Next / One)"
390 zł
7. Serwer wagowy (dopłata za każde stan. kasowe)
[III.7] PC-POS 7 / Mini-Market – serwer wagowy – integracja z wagami systemowymi Bizerba z serii BS-800 - komunikacja odbywa sie za pośrednictwem dodatkowego programowego serwera, który łącząc się z wagą zapisuje informację o transakcjach zapisanych na wadze do specjalnie przygotowanej bazy paragonów wagowych. Kasa PC-POS 7 podczas czytania kodu "bonu" (paragonu) z wagi, odpytuje tą dodatkową bazę w celu pobrania danych niezbędnych do umieszczenia wszystkich pozycji z bonu wagowego na paragon. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
190 zł
8. PC-POS Premium – zarządzanie siecią kas PC-POS(dopłata za każde stan. kas.)
[III.8] PC-POS Premium – system zarządzania siecią kas PC-POS 7 [III.1] – obsługa i zarządzenie systemem kasowym opartym na kasach PC-POS 7 (od kilku do kilkudziesięciu kas). W skład systemu wchodzi: program administracyjny POSAdmin (zarządzanie komunikacją z kasami, nadzór pracy kasjerów oraz pośredniczenie w wymianie danych z systemem magazynowym), serwer wymiany danych - Server-BackOffice (komunikacja POSAdmin z zapleczem) oraz komputerowe stanowiska kasowe PC-POS 7 [III.1]. System umożliwia: bieżącą obserwację utargów zarejestrowanych na poszczególnych kasach, śledzenie wyników sprzedaży i statystyk kasjerów, rozliczanie zmian kasjerów, rejestrowanie odbiorów częściowych. System posiada własną bazę danych, w której przechowuje: szczegółowe paragony z kas PC-POS 7, dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych, a także zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów. W przypadku współpracy z PC-Market 7 przesyłanie danych odbywa się tradycyjnie (jako poszczególne kasy PC-POS 7) lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy PC-POS Premium. System ma też możliwość wymiany danych w formacie plikowym PC-POS 3. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.
590 zł
9. CashBack(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.9] PC-POS 7 / Mini-Market – CashBack – Umożliwia realizowanie wypłat typu Cashback na stanowisku PC-POS. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
190 zł
10. Wymiana danych z m/platform(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.10] PC-POS 7 / Mini-Market – Wymiana danych z m/platform – obsługa na kasach PC-POS komunikacji z systemem m/platform.
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market)
390 zł
11. Uproszczony tryb samoobsługi(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.11] PC-POS 7 – Moduł umożliwia uruchomienie PC-POS do pracy w trybie samoobsługowym, gdzie klient końcowy może sam zeskanować kody kupowanych towarów lub wybrać je korzystając z klawiszy szybkiej sprzedaży. Zamiana standardowego trybu pracy kasjera na samoobsługowy odbywa się za pomocą dedykowanej akcji w programie. To pozwala obsłudze w prosty i szybki sposób zmienić tryb pracy we właściwym momencie. Zamykanie transakcji w ramach pracy w trybie samoobsługowym tworzy paragon, gdzie płatność możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem terminala kart płatniczych (do czego wymagany jest zakup modułu obsługi kart płatniczych z punktu III.2). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market).
690 zł
12. Zewnętrzny system lojalnościowy Profitcard(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.12] PC-POS – System lojalnościowy Profitcard – integracja z zewnętrznym systemem lojalnościowym Profitcard, w ramach której dostępne jest m.in. wysłanie paragonu do naliczenia punktów dla stałego klienta, wydanie bonu płatnicznego stalemu klientowi za zgromadzone punkty oraz przyjęcie płatności tym bonem. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market)
550 zł
13. Obsługa bonów z systemu skupu opakowań(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.13] Obsługa bonów z systemu skupu opakowań - umożliwia na stanowiskach typu PC-POS realizację bonów kwotowych wydrukowanych z automatów do recyclingu po wcześniejszym oddaniu opakowań. W ramach modułu obsłużona została integracja z rozwiązaniem "Ekomat" (www.insoft.com.pl/ekomat ).
Uwaga: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market)
190 zł
14. Przesyłki kurierskie(dopłata za każde stan. kasowe)
[III.14] Obsługa przesyłek kurierskich - integracja z platformą GlobKurier, za pomocą której z poziomu programu PC-POS można realizować nadawanie oraz odbieranie przesyłek kurierskich takich firm kurierskich, jak: InPost, DPD, UPS, FedEx, DHL, itp.
Uwaga: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market)
190 zł
15. Wymiana danych z EuroPlatform(dopłata za każde stan. kasowe PC-POS)
[III.15] PC-POS 7 / Mini-Market – Wymiana danych z EuroPlatform – obsługa w PC-Market i na kasach PC-POS komunikacji z systemem EuroPlatform. Więcej o EuroPlatform na stronie insoft.com.pl/europlatform.
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7 (lub PC-Gastronom / Mini-Market)
450 zł
IV. Konsola Kupca - obsługa sieci sklepów wyposażonych w PC-Market 7
1. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa
[IV.1] [IV.2] [IV.3] Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej [wymaga zakupu poz. IV.2] na wybranym silniku bazodanowym. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie po zakupieniu przez sklep modułu [poz. IV.3].
5500 zł
2. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa
[IV.1] [IV.2] [IV.3] Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej [poz. IV.2] na wybranym silniku bazodanowym. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie po zakupieniu przez sklep modułu [poz. IV.3].
7700 zł
3. Dopłata do obsługi sklepu w sieci(wymóg dla każdego sklepu PC-Market w sieci)
[IV.1] [IV.2] [IV.3] Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej [poz. IV.2] na wybranym silniku bazodanowym. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie po zakupieniu przez sklep modułu [poz. IV.3].
650 zł
4. PC-Raporty - raportowanie w sieciach handlowych przez www
[IV.4] Konsola Kupca – PC-Raporty – dodatkowy moduł raportowy w Centrali pozwalający na gromadzenie i udostępnianie zbiorczych danych o zakupach i sprzedaży w celu sporządzania raportów analitycznych i porównawczych. Do pracy modułu wymagany jest serwer bazy danych Microsoft SQL 2012 lub nowszy. Moduł pracuje przez przeglądarkę internetową.
tel.
5. PC-Loyalty – System Lojalnościowy i Promocyjny – moduł centralny
[IV.5] Konsola Kupca – System Lojalnościowy i Promocyjny PC-Loyalty – dodatkowy moduł w centrali pozwalający zarządzać punktami, rabatami i wydaniem prezentów, raportować dane zarządcze oraz spersonalizowane informacje dla klientów przez WWW. Konsola Kupca oraz specjalny program – PC-Loyalty, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, pozwalają zarządzać regułami punktowymi i rabatowymi w PC-Market 7 z poz. [Ia.11] oraz systemem promocji produktowych dla stanowisk kasowych PC-POS 7 z poz. [III.6].
UWAGA 1: korzystanie w sieci sklepów z funkcjonalności modułu „PC-Market 7 – System lojalnościowy” [poz. Ia.11] wymaga zakupu modułu centralnego [IV.5] oraz modułu [Ia.11] na wszystkie licencje PC-Market 7 obsługiwane przez tą centralą sieci sklepów (posiadające moduł [IV.3])
UWAGA 2: korzystanie z funkcjonalności modułu „PC-POS 7 / Mini-Market – obsługa promocji produktowych” [poz. III.6] wymaga zakupu modułu centralnego [IV.5] oraz modułu [Ia.11] na licencje PC-Market 7 wymieniające dane z centralą sieci sklepów (posiadające moduł [IV.3]), na których pracują stanowiska PC-POS 7 / Mini-Market, na których mają obowiązywać ustalone centralnie reguły promocyjne.
5500 zł
6. Centralny standardowy interfejs FK
[IV.6] Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs FK – interfejs centralny umożliwia wygenerowanie sklepowych danych / dokumentów dla systemu finansowo-księgowego bezpośrednio z centrali sieci sklepów - wykaz współpracujących programów dostępny w osobnym dokumencie. Dostępny jest też interfejs generujący dane z centrali sieci w uniwersalnym formacie, z możliwością dostosowania się przez producentów aplikacji finansowo-księgowych do importu plików zgodnych z opracowanym formatem (specyfikacja udostępniana na życzenie).
Niestandardowy, dedykowany centralny interfejs FK – wg indywidualnej wyceny.
1900 zł
7. Centralny standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych
[IV.7] Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs do generowania przelewów bankowych – możliwość wygenerowania bezpośrednio z centrali sieci sklepów plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych
w programie. Dane generowane są za pomocą modułu MCCash (format Elixir-0).
Niestandardowy, dedykowany centralny interfejs do generowania przelewów bankowych – wg indywidualnej wyceny.
1900 zł
8. Centralny Generator Zamówień
[IV.8] Konsola Kupca – Centralny generator zamówień – moduł do centralnego zautomatyzowania procesu zamówień dla sklepów, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.
1900 zł
9. Centralny importer kursów walut
[IV.9] Konsola Kupca – Centralny importer kursów walut – możliwość zaimportowania bezpośrednio do bazy centrali sieci sklepów kursów walut ze strony NBP. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z uwzględnieniem ewentualnego "spread-u". Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 oraz na wybranych dokumentach i raportach w PC-Market 7. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, do pracy wymaga zainstalowanego środowiska Java
1900 zł
10. PC-Cenniki - zarządzanie cenami towarów w sieciach handlowych przez www
[IV.10] PC-Cenniki - program jest uzupełnieniem Konsoli Kupca o możliwość wygodnego zarządzania cenami towarów w różnorodnych sieciach handlowych. PC-Cenniki pracują przez przeglądarkę internetową i umożliwiają:
- prosty przydział towarów do poszczególnych sklepów
- masowe operacje na cenach
- import cen do cennika podstawowego z arkuszów kalkulacyjnych MS Excel
- kontrola dostępu do cennika na poziomie sklepów lub asortymentów
- możliwość jednoczesnej pracy przez wielu managerów nad różnymi partiami cennika
- możliwość planowania wejścia nowych cen w sklepach na dowolny moment w przyszłości
- zarządzanie cennikami czasowymi
Do pracy modułu wymagany jest serwer bazy danych Microsoft SQL 2012 lub nowszy.
5500 zł
11. Centralny Moduł Bankowy
[IV.11] Moduł bankowy dla centrali sieci sklepów, który umożliwia m.in.:
- nowe dokumenty wypłaty i wpłaty do banku z obsługą ich tworzenia w interfejsie MCash
- definicję konta VAT dla firmy z dokumentem "transferu między kontami" dla płatności MPP
- nowy dokument "Kompensaty" do rozliczeń należności/zobowiązań
- nowy dokument "Rozrachunku" do późniejszego rozliczenia
- nowy dokument "wyciągu bankowego"
- automatycznie tworzenie rozrachunków dla płatności kartą by rozliczyć transakcje z terminali płatniczych
- nowy raport bankowy wg: wyciągów bankowych lub dokumentów BP/BW
- nowy dokument "Lista Płac" tworzony na podstawie pliku excel z programu płacowego generującego zobowiązania wypłaty dla pracowników, które można rozliczyć ręcznie lub interfejsem MCash
- import wyciągu bankowego (format MT 940)
1900 zł
12. Przydział towarów do sklepów w Konsoli Kupca
[IV.12] Moduł umożliwia w Konsoli Kupca zarządzanie przydziałem towarów centralnych do sklepów:
- Przydział można definiować ręcznie wybierając towary z listy
- Ddodatkowo istnieje akcja "grupowej zmiany" wartości parametru przydziału
- Ustalony przydział jest zapisywany jako dokument z opcją przeglądania
- Przydział uwzględnia uprawnienie użytkownika "opiekun sklepu"
- Dla towarów niecentralnych jest możliwość założenia z automatu CKU dla tych towarów
- Po usunięciu przydziału towaru w sklepie możliwa akcja "towar wyprzedażowy"
- Przydział towarów uwzględniono w centralnych zamówieniach oraz centralnym generatorze zamówień
2500 zł
V. PC-Gastronom - program dla gastronomii
1. PC-Gastronom - Standard – stanowisko POS dla gastronomii
[V.1] PC-Gastronom – wersja Standard – program stanowiska kasowego POS dla gastronomii. Zarządzanie z zaplecza przez program PC-Market 7 w wersji gastro [V.7]. Program dziedziczy pełną funkcjonalność kasy PC-POS 7 i posiada interfejs użytkownika przystosowany do obsługi szybkiej sprzedaży w gastronomii. Program zapewnia funkcjonalność typową dla branży gastronomicznej (przepisywanie / dzielenie rachunków, obsługa bonowania, rachunki otwarte, drukarka kuchenna) Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7] oraz o Bonownik i Ekran kuchenny.
990 zł
2. PC-Gastronom - Net – stanowisko POS dla gastronomii zarządzanej centralnie
[V.2] PC-Gastronom – wersja Net – stanowisko kasowe POS dla gastronomii dla placówki zarządzanej centralnie w sieci. Program przeznaczony na stanowiska kasowe POS w lokalach gastronomicznych będących uczestnikami centralnie zarządzanej sieci placówek, Zawiera pełną funkcjonalność PC-Gastronom Standard, a ponadto moduł do zdalnego zarządzania cenami oraz dwustronnej wymiany danych z centralą opartą na programie PC-Market 7 .Program można rozbudować o wybrane moduły dodatkowe dla PC-POS 7: [III.2][III.3][III.4][III.5][III.6][III.7] oraz o Bonownik i Ekran kuchenny.
1950 zł
3. Obsługa ekranu kuchennego(dopłata za każde stanowisko)
[V.3] PC-POS 7 / Mini-Market / PC-Gastronom – obsługa Ekranu kuchennego – moduł umożliwia wysłanie na "Ekran kuchenny" (program zastępujący w działaniu drukarkę kuchenną) kolejnych pozycji towarowych z paragonu, bądź też sprzedanych produktów recepturowych. Na ekranie kuchennym można odczytać zlecone zamówienia z PC-POS 7 oraz oznaczyć go jako zrealizowane. W przypadku sprzedaży towaru będącego produktem utworzonym z receptury w PC-Market 7, kasa PC-POS 7 może przy takiej sprzedaży zapisać w bazie PC-Market 7 dokument receptury (przychodowo-rozchodowy), uwzględniający składniki receptury na podstawie zdefiniowanego w PC-Market 7 wzorca receptury.
UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska PC-POS 7 / PC-Gastronom / Mini-Market.
450 zł
4. Obsługa kart płatniczych(dopłata za każde stanowisko)
[V.4] PC-Gastronom – obsługa kart płatniczych – patrz punkt [III.2].
190 zł
5. Bonownik - mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii (za każde stanowisko Android)
[V.5] Bonownik - jest prostą aplikacją na platformę Android, przeznaczoną dla kelnera restauracji. Program współpracuje z systemem PC-Gastronom i pozwala na zdalne wprowadzanie zamówień. Obsługiwany system operacyjny Android w wersji 7 lub niższej.
450 zł
6. PC-Loyalty – System Promocyjny(dopłata za każde stanowisko)
[V.6] PC-Gastronom – System Promocyjny PC-Loyalty – patrz punkt [III.6].
390 zł
7. PC-Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii - wersja jedn.
[V.7] i [V.8] PC-Market 7 – kompleksowe oprogramowanie do obsługi zaplecza magazynowego dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe. Możliwość uzupełnienia o dodatkowe moduły [I], [Ia], [II], [III] oraz możliwość łączenia w sieć placówek gastronomicznych [IV] .
990 zł
8. PC-Market 7 – centrala dla sieci placówek gastronomicznych
[V.7] i [V.8] PC-Market 7 – kompleksowe oprogramowanie do obsługi zaplecza magazynowego dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe. Możliwość uzupełnienia o dodatkowe moduły [I], [Ia], [II], [III] oraz możliwość łączenia w sieć placówek gastronomicznych [IV] . Ceny wg cennika PC-Market 7 / Konsola Kupca
tel.
9. Ekran realizacji zamówień(dopłata za każde stanowisko)
[V.9] Ekran realizacji zamówień - moduł umożliwia prezentację statusu realizacji zamówień złożonych przez klientów. Aplikacja podzielona jest na dwie sekcje: "W trakcie realizacji", w której znajdują się zamówienia aktualnie realizowane, oraz "Gotowe do odbioru", w której znajdują się zamówienia już zrealizowane, gotowe do odebrania przez klienta. Aplikacja przeznaczona jest na system operacyjny Android (laptop, tablet).UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market
190 zł
10. Obsługa Delivery dla gastronomii
[V.10] Delivery - moduł dostaw na telefon, dzięki któremu możliwe jest uruchomienie zautomatyzowanego procesu składania zamówień telefonicznych. Rozwiązanie to oparte jest na aplikacji GastroPhone (Android), która pełni rolę centralki telefonicznej przekazując połączenia telefoniczne do systemu PC-Gastronom. Połączenie takie jest rejestrowane w systemie POS i dalej następuje zautomatyzowany proces przyjęcia zamówienia na dostawę do klienta lub odbiór w lokalu
390 zł
11. Moduł kalkulacji zamówień
[V.11] Moduł kalkulacji zamówień wspomaga proces przygotowania gotowych produktów dla klienta na podstawie złożonego przez niego zamówienia. Umożliwia w sposób zautomatyzowany śledzenie procesu zamówienia od jego rozpoczęcia - czyli kalkulacji zamówienia, aż do jego zakończenia - czyli wydania gotowego produktu dla klienta. Funkcjonalność jest pomocna tam, gdzie w ramach zamówień od klientów istnieją produkty będące wynikiem receptur. Mechanizm automatycznie wylicza ilość surowców potrzebnych do realizacji zamówienia od klienta i poprzez dokument zapotrzebowania generuje odpowiednie zamówienia do dostawców na produkty będące składnikami receptur. Moduł kalkulacji zamówień ułatwia organizację imprez, zwłaszcza dla gastronomii.
390 zł
12. Obsługa zamówień on-line dla gastronomii
[V.12] Moduł umożliwia przyjmowanie zamówień on-line w restauracji od takich dostawców jak Pyszne.pl, Glovo, Bolt Food, Uber Eats, Wolt i Choice. Moduł bazuje na wykonanej integracji z platformą Restimo. Dzięki integracji restauracje z oprogramowaniem PC-Gastronom mogą cieszyć się jeszcze większą płynnością i efektywnością w obszarze obsługi zamówień, dzięki czemu zamówienia są automatycznie importowane do systemu sprzedażowego
390 zł
VI. PC-Market Lite - prosty program do obsługi kasy fiskalnej
1. PC-Market Lite - prosty program do obsługi 1 kasy fiskalnej
[VI.1] PC-Market Lite to prosta wersja programu służąca do programowania kas fiskalnych. Umożliwia obsługę uproszczonej karty towaru, eksport do kasy, import sprzedaży z kasy, predefiniowane i uproszczone raporty sprzedaży na kasach. Tego produktu nie można zamawiać w połączeniu z innymi programami czy modułami. Cena nie podlega rabatowaniu m.in. przy zakupach dla sieci sklepów
190 zł
VII. Aplikacje mobilne
1. mPOS - aplikacja mobilna Android wspierająca sprzedaż(opłata za stan. kasowe)
[VII.1] mPOS - stanowisko sprzedaży POS przeznaczone dla tabletów z platformą Android ( wersja maksymalnie 7.0).
mPOS wykorzystując komunikację WiFi oraz Bluetooth, umożliwia pracę z urządzeniami bezprzewodowo.
mPOS może pracować w następujących konfiguracjach jako:
- niezależne stanowisko kasowe - praca na własnej bazie danych, w której modyfikacja wykazów możliwa jest z poziomu urządzenia obsługującego program,
- stanowisko sprzedażowe połączone z programem magazynowym PC-Market,
- jedno z wielu stanowisk sprzedażowych, obsługiwanych przez jedną drukarkę fiskalną.
W przypadku pracy z programem PC-Market wymagany jest zakup modułu [Ia22] dla każdej kasy podłączonej do systemu.
590 zł
2. mPOS Gastronom - mPOS Android z obsługą gastronomii(opłata za stan. kasowe)
[VII.2] mPOS Gastronom - mPOS w wersji gastronomicznej to lekkie i kompaktowe rozwiązanie Android dla lokali gastronomicznych. mPOS Gastronom dziedziczy pełną funkcjonalność z rozwiązania mPOS [VII.1] a ponadto umożliwia korzystanie z rachunków kelnerskich, stolików, ekranów kuchennych, zestawów gastronomicznych i wielu innych narzędzi dedykowanych dla branży gastronomicznej. Dzięki pracy w środowisku Android, dystrybuowane jest na urządzeniach typu tablet dając możliwość instalacji w różnych konfiguracjach. Jest możliwość łączenia stanowisk mPOS Gastronom z PC-Gastronom oraz PC-Market Gastronom w jednym środowisku pracy.
W przypadku pracy z programem PC-Market wymagany jest zakup modułu [Ia22] dla każdej kasy podłączonej do systemu.
690 zł
3. Mobilny Magazynier na Android(opłata za każde stanowisko)
[VII.3] Mobilny Magazynier - aplikacja przeznaczona na urządzenia z systemem Android. Dzięki wymianie danych w trybie on-line, współpracuje z programem PC-Market wspierając pracę magazyniera na różnych etapach obsługi magazynu. Aplikacja wspomaga wykonanie inwentaryzacji, a ponadto pozwala tworzyć wybrane dokumenty magazynowe, zweryfikować bieżące informacje o produktach, sprawdzić ich ceny oraz stany na magazynach, a także wydrukować etykietę na półkę. Cena jednostkowa dotyczy aplikacji na jedno urządzenie (wg nr-u fabrycznego). Wymaga zakupu modułu Obsługi przenośnych inwentaryzatorów [Ia.6]
590 zł
VIII. PC-Petrol - program dla stacji paliw
1. PC-Petrol 1 Stan – program do obsługi stacji paliw - 1 stanowisko kasowe POS
[VIII.1] PC-Petrol – program do zarządzania stacją paliw- system przeznaczony do kompleksowej obsługi stacji paliw, pracujących niezależnie, jak i zsieciowanych. Składnikami systemu są odpowiednio przystosowane programy: PC-Market 7 (zaplecze stacji – m.in. obsługa dostaw w 15°C) i PC-POS 7 (kasy POS z obsługą importu paliwa z dystrybutorów), wraz z niezbędnymi modułami dodatkowymi (m.in. PetrolServer do obsługi komunikacji z automatyką stacji). W przypadku sieci stacji paliw istnieje możliwość skorzystania z centralnego zarządzania przy pomocy Konsoli Kupca [IV.1 lub IV.2].
Ceny dla oprogramowania PC-Petrol są cenami pakietowymi i nie podlegają rabatowaniu.

Program PC-Petrol 1 Stan. obsługuje 1 stanowisko kasowe POS dla stacji izolowanej wraz z obsługą zaplecza stacji (PC-Market 7 w wersji Petrol jednostanowiskowy, dostosowany do obsługi Stacji Paliw i wyposażony w moduły do projektowania etykiet, Rozliczanie kasjerów, interfejs do serwera sterowników dystrybutorów, standardowy interfejs FK, jedno specjalizowane stanowisko kasowe PC-POS 7 z interfejsem dla stacji paliw, modułem do obsługi kart płatniczych i serwerem do sterowników dystrybutorów).
3090 zł
2. PC-Petrol 2 Stan – program do obsługi stacji paliw - 2 stanowiska kasowe POS
[VIII.2] PC-Petrol – program do zarządzania stacją paliw- system przeznaczony do kompleksowej obsługi stacji paliw, pracujących niezależnie, jak i zsieciowanych. Składnikami systemu są odpowiednio przystosowane programy: PC-Market 7 (zaplecze stacji – m.in. obsługa dostaw w 15°C) i PC-POS 7 (kasy POS z obsługą importu paliwa z dystrybutorów), wraz z niezbędnymi modułami dodatkowymi (m.in. PetrolServer do obsługi komunikacji z automatyką stacji). W przypadku sieci stacji paliw istnieje możliwość skorzystania z centralnego zarządzania przy pomocy Konsoli Kupca [IV.1 lub IV.2].

Ceny dla oprogramowania PC-Petrol są cenami pakietowymi i nie podlegają rabatowaniu.

Program PC-Petrol 2 Stan. obsługuje 2 stanowiska kasowe POS dla stacji izolowanej wraz z obsługą zaplecza stacji (PC-Market 7 w wersji Petrol sieciowej 5-stanowiskowej, dostosowany do obsługi Stacji Paliw i wyposażony w moduły do projektowania etykiet, Generator Zamówień, Rozliczanie kasjerów, interfejs do serwera sterowników dystrybutorów, standardowy interfejs FK, standardowy system lojalnościowy, dwa specjalizowane stanowiska kasowe PC-POS 7 z interfejsem dla stacji paliw, modułem do obsługi kart płatniczych i serwerem do sterowników dystrybutorów)
5680 zł
3. PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw z Centralą sieci
[VIII.3] PC-Petrol Sieć – dopłata do połączenia stacji paliw wyposażonej w program PC-Petrol z Centralą sieci typu Konsola Kupca. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy stacjami, na których pracuje PC-Petrol a centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci.
W Centrali wymagany jest program Konsola Kupca - poz. [IV.1] lub [IV.2].
650 zł

Do wszystkich powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Są to ceny dla końcowego użytkownika. Ceny obowiązują od dnia 1 listopada 2023.


Aktualizacje programów:

Oprogramowanie PC-Market jest ciągle rozwijane i udoskonalane. Aby być na bieżąco z trendami rynkowymi oraz nadążać za zmianami w przepisach prawnych zachęcamy do zakupu subskrypcji.

Subskrypcja roczna - czyli regularne coroczne przedłużenie ważności aktualizacji - zapewnia tani sposób na utrzymywanie dostępu do najnowszych wersji oprogramowania.

Jeśli nie zakupiłeś subskrypcji - ciągle możesz zakupić upgrade oprogramowania po preferencyjnych cenach. Ceny upgrade PC-Market i PC-POS obowiązują w przypadku nieregularnych zakupów aktualizacji, gdy nie zachowano ciągłości subskrypcji.

Cennik w postaci PDF: Cennik_PC-Market_2024_01_01.pdf


Zobacz też przykładowe zestawy programów dla handlu detalicznego i gastronomii.

IX. Silnik bazy danych (ceny nie podlegają rabatowaniu, ceny netto):
1. Microsoft® SQL Server Serwer (Standard Srv + 1 Device CAL) tel.
2. Microsoft® SQL Server CAL (Standard 1 CAL) tel.
3. Microsoft® SQL Svr Standard Core All Lng Embedded Microsoft Vol. Lic. 2 Licenses Core License tel.

[IX.1][IX.2][IX.3] Silniki bazodanowe Microsoft® SQL Server wersja ograniczona licencyjnie do użytku jedynie z programami Insoft sp. z o.o. Licencja Serwer obejmuje komputer na którym fizycznie znajduje się serwer i bazy danych. Licencję tę można rozbudować o stanowiska użytkownika (CAL) przypisane do urządzeń łączących się do serwera (tzw. Device CAL). Wersja Standard przeznaczona jest do pracy w systemie Windows 32/64 bit-owym, z wykorzystaniem pamięci RAM bez ograniczeń. Wersja Standard przeznaczona jest do pracy na maszynach z procesorami max 4-rdzeniowymi.

Ceny dla silników baz danych nie podlegają rabatowaniu, nie są także objęte upustem Partnerskim.

X. Integracja z bazą WiseBase abonament roczny (ceny abonamentu nie podlegają rabatowaniu, ceny netto):
1. Integracja z bazą WiseBase (abonament roczny na 1 stanowisko) tel.

[X.1] Integracja z bazą WiseBase umożliwia import lub aktualizację towaru na podstawie wzorcowej bazy produktowej WiseBase na okres 1 roku. Do kartoteki towaru importowane / aktualizowane są takie dane jak: nazwa towaru, kod EAN, jednostka miary, zdjęcie produktu, stawka VAT, jak również: alergeny, kaloryczność i wartości odżywcze. Wersja demo umożliwia sprawdzenie działania integracji na bazie 100 produktów z bazy WiseBase. WiseBase w bazie zintegrowanej z PC-Market udostępnia ponad 120 000 rekordów towarów - zarówno globalnych jak i regionalnych producentów.

Ceny integracji z bazą WiseBase obejmują abonament na 1 rok. Ceny integracji z bazą WiseBase nie podlegają rabatowaniu, nie są także objęte upustem Partnerskim.


Aby uzyskać więcej informacji nt oprogramowania PC-Market lub Konsola Kupca prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.