Systemy sprzedaży

Oprogramowanie dla sieci sklepów

Każda sieć powstawała na bazie sukcesu pierwszego sklepu. Mając jeden sklep możesz osobiście nadzorować jego pracę. Kiedy jest ich już kilka czy kilkaset to potrzebujesz dodatkowych narzędzi.

Nie ma jednego modelu zarządzania sieciami. Jest za to jedno narzędzie – Konsola Kupca - które umożliwia wdrożenie każ­dego z tych modeli. Już ponad 500 sieci handlowych używa Konsoli Kupca do zarządzania.

Wolisz pozostawić temat zaopatrzenia kierownikom punktów, czy zająć się nim z poziomu centrali? Informacje o sprzedaży przesyłane są do Centrali na bieżąco. Pozwoli Ci to reagować natychmiast.
Negocjujesz ceny lub ilości towaru z dostawcą i potrzebujesz informacji? Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i zrobić raport.

Wiedza o tym, ile towaru kupują Twoje sklepy od poszczególnych dostawców pozwoli Ci ustalić korzystniejsze warunki współpracy z nimi.
Zdefiniuj gazetkę promocyjną i możesz zająć się czymś innym. System sam roześle ją do sklepów i będzie kontrolował, aby ceny na kasach były właściwe.

Konsola KupcaKonsola Kupca umożliwia zarządzanie różnymi sieciami sklepów. Umożliwia sprawne zarządzanie wykazami towarów, dostawców, klientów. Definiowanie kontraktów z dostawcami oraz gazetek promocyjnych. Szeroka gama raportów umożliwia dokładne analizy całej sieci jak i poszczególnych placówek. Więcej o programie Konsola Kupca - kliknij tutaj

PC-RaportyPC-Raporty to rozbudowane analizy. Za pomocą przeglądarki internetowej można wykonać raport z dowolnego miejsca na świecie. Raporty są konfigurowalne przez użytkowników. Automaty umożliwiają wykonywanie raportów o dowolnej porze i wysłanie wyników na maila. Więcej o aplikacji PC-Raport - kliknij tutaj.

PC-Cenniki to nowatorski sposób zarządzania cenami w sklepach. Zmiany w cennikach można zdefiniować lokalnie. Poprzez przeglądarkę można to również zrobić z dowolnego miejsca na świecie. Ceny można ustalać wprowadzając bezpośrednio wartości lub korzystać z reguł określających sposób ich ustalania. Więcej o aplikacji PC-Cenniki - kliknij tutaj.

DemoPobierz wersję demo i sprawdź, dlaczego jest to najlepsze rozwiązanie dla CiebieWięcej informacji o oprogramowaniu do zarządzania siecią sklepów można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl, tel. +48 12 415-23-72.