Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Integracja systemów CRM - Insoft na konferencji Microsoft

insoft_logo.gif
System CRM gromadzi i udostępnia kompletną informację o kliencie (historię kontaktów, płatności czy zakupów). Dzięki dobrze przeprowadzonej integracji danych informacja wprowadzana jest raz, a następnie wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Wszystko w jednym miejscu, tak aby użytkownik nie musiał sprawdzać poszczególnych danych w różnych systemach przedsiębiorstwa. To duże ułatwienie dla działu handlowego, marketingu czy serwisu.

Ale jak prawidłowo przeprowadzić integrację? Według Łukasza Słoty z firmy INSOFT sp. z o.o. zajmującej się wdrażaniem systemów CRM, przed integracją systemów przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę, jak i w jakim celu ma być ona wykonana. - Najważniejsze jest zlokalizowanie faktycznego źródła, w którym informacja powstaje i określenie miejsc docelowych, w których ta informacja będzie potrzebna. Ważne jest, w jaki sposób dane będą prezentowane i wykorzystywane w systemie. Integracja danych musi być podporządkowana procesom przebiegającym w firmie, a czytelny sposób prezentacji danych powinien ułatwiać zarządzanie tymi procesami.

crm_logo.jpgDane należy integrować w taki sposób, aby zapewnić spójność informacji zawartych w różnych systemach – radzi Łukasz Słota - i dodaje, że prawidłowa integracja danych pozwala nie tylko na efektywne zarządzanie z jednego miejsca informacjami gromadzonymi w różnych systemach przedsiębiorstwa, ale umożliwia również podnoszenie wydajności procesów biznesowych.
Informacje, które są importowane do systemu CRM, mogą być analizowane np. w formie raportów. Jednak informacje te mogą być również przetwarzane i uzupełniane w procesach zdefiniowanych w systemie CRM i ponownie zwracane do systemu źródłowego.

W wielu przypadkach przedsiębiorstwa popełniają błędy w trakcie integracji danych z CRM. Dlatego też przed wykonaniem integracji należy najpierw dokonać szczegółowej analizy. Przede wszystkim określić, jakie cele chce firma osiągnąć, integrując dane między systemami i jakich systemów ma dotyczyć integracja. Należy też zwrócić uwagę, czy do systemu CRM mają być importowane dane tylko w celu ich prezentacji i analizy w aspekcie danego klienta, czy również dane z systemu CRM mają być eksportowane do innych systemów. Trzeba również określić częstotliwość wymiany danych między systemami – radzi Łukasz Słota.

14.03.2012, Puls Biznesu www.pb.pl .

http://www.konferencje.pb.pl/konferencja/513,efektywna-sprzedaz-czyli-jak-kompleksowa-wiedza-o-kliencie-wspiera-optymalizacje-procesow-biznesowych-w-branzy-retail-i-produkcyjnej


Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (12) 415-23-72, crm@insoft.com.pl