Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Jakość informatycznie zapewniona
Aplikacje do wspomagania zarządzaniem procedurami ISO

ISOform 9001

Zestaw aplikacji wspomagających wdrożenie i wspomaganie zarządzaniem systemem jakości zgodnym z normą ISO 9000 oparty na platformie Lotus Notes Domino. Producentem systemu jest Insoft.Oprogramowanie jest sprzedawane od kilku miesięcy. Wdrażać go mogą zarówno firmy, które uzyskały najpierw certyfikat w formie papierowej (Variant, Metalbox), jak i te, które od razu korzystają przy wdrażaniu z systemu IT. Insoft uzyskał akredytację PARP w programie "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw", więc skorzystanie z jego usług pozwala na otrzymanie dotacji.

Korzyści z oprogramowania
  • eliminacja dokumentacji papierowej;
  • lepsza organizacja i kontrola w przygotowywaniu, prowadzeniu i nadzorze audytów wewnętrznych;
  • oszczędność kosztów administrowania systemem jakości.

27.08.2004,
Rzeczpospolita

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl