Systemy sprzedaży


Temat:

Nowości w programie PC-Market - plik PDF

Program:

PC-Market - Konsola Kupca

Wersja:

Nowości wszystkie

Słowa kluczowe:

Zmiany

Streszczenie:

Zbiór opisów zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca. Kluczowe zmiany w programach PC-Market oraz Konsola Kupca w wersji beta 7.9.129.0 to przede wszystkim zmiany związane z obsługą Krajowego Systemu eFaktur (KSeF), wśród nich m. in: parametr uruchamiający obsługę KSeF w PC-Market, obsługa eksportu faktury do KSeF wraz z podglądem stanu wysyłki, nowy sterownik EDI do obsługi dostaw pod kątem KSeF, nowe słowa kluczowe w szablonach wydruków. Inne zmiany, które dostępne są w opublikowanej wersji to m. in.: Dyrektywa SUP – obsługa tandemu do opakowania ze stawką inną niż ZW (dotyczy sprzedaży), wydruk etykiet dla reguł z PC-Loyalty, PC-Loyalty – obsługa panelu sklepu „Reguły PC-Loyalty”, Mobilny Magazynier – obsługa importu wzorca dokumentu RW. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Nowości w programie PC-Market


Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji beta 7.9.129.x 7.9.129.x.pdf7.9.129.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.8.128.x 7.8.128.x.pdf.pdf7.8.128.x.pdf.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.7.127.x 7.7.127.x.pdf7.7.127.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.6.126.x 7.6.126.x.pdf7.6.126.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.5.124.x 7.5.124.x.pdf7.5.124.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.5.123.x 7.5.123.x.pdf7.5.123.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.4.122.x 7.4.122.x.pdf7.4.122.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.4.121.x 7.4.121.pdf7.4.121.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.3.120.x 7.3.120.pdf7.3.120.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.3.119.x 7.3.119.x.pdf7.3.119.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji 7.3.117.x 7.3.117.x.pdf7.3.117.x.pdf
Plik PDF zawierający nowości w programie PC-Market w wersji od 7.1.25.0 do 7.3.116.207 zmiany7.pdf
Pobierz aktualną wersję oprogramowania PC-Market

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72