Systemy sprzedaży

PC-Market - wystawienia faktur pod kątem JPK

Wykaz plików JPK dostępnych w PC-Market z rozbiciem na dokumenty wygenerowane w danym pliku:
JPK_Mag
JPK_Fa
JPK_VAT (obowiązuje do 30.06.2020)
(od 1.07.2020 zastąpiony przez JPK_V7)
- PZ (PZ, MP, Zwrot Dostawcym Rozbieżność z Dostawy, Dostawa Prasy i jej rozliczenie, Obrót Opakowaniami z Dostawcą, Wymiana Towaru, Bilans Wymiany Opakowań, Dostawa Paliwa),
- WZ (WZ, Obrót Opakowaniami z Odbiorcą, Zwrot Odbiorcy, Rozbieżność z Wydania),
- RW (RW, Strata, Wydanie Prezentu),
- MM (MM, MW);
- Faktura Dostawcy*
- Faktura Korygująca Dostawcy*
- Faktura Sprzedaży VAT
- Faktura Korygująca Sprzedaży VAT
- Faktura do Paragonu
- Faktura Korygująca do Paragonu
- Faktura Dostawcy*
- Faktura Korygująca Dostawcy*
- Faktura Sprzedaży VAT
- Faktura Korygująca Sprzedaży VAT
- Utargi z Kas i DrukFisk (Raporty dobowe)
- Zwroty do Paragonu
- Paragony z NIP do 450 zł/100Euro (wg ustawy jest to faktura uproszczona)
- Faktury do paragonu z NIP (wg ustawy powyżej 450 zł).
Uwaga: W PC-Market istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu z NIP do kwoty 450 zł, konieczne jest włączenie parametru: "Faktury do paragonu z NIP dla paragonu z NIP do kwoty 450 zł (100Euro)"
* Opcjonalnie, gdyż dokument podczas raportu/eksportu można pominąć

Uwaga: Obsługa JPK_V7 dostępna jest w bieżącej wersji programu PC-Market, która dostępna jest tutajJak prawidłowo (na potrzeby JPK) sporządzić dokument faktury w PC-Market:
Poniższy schemat zgodny z objaśnieniem podatkowym Ministerstwa Finansów z dnia 16 października 2020 roku, dostępny tutaj


Jak prawidłowo (na potrzeby JPK) sporządzić dokument faktury w PC-POS:


Co zrobić, gdy firma chce otrzymać fakturę VAT do zakupionego już towaru na podstawie WZ lub paragonu:

*zalecamy wykonanie Zwrotu do Paragonu w tym samym
miesiącu, w którym sporządzony został paragon!

Uwaga: do prawidłowego generowania plików JPK nie należy wystawiać faktur do paragonu dla firm.
Zgodnie ze strukturą JPK, sprzedaż zarejestrowana za pomocą paragonów, wykazywana jest w dokumencie Utargu z Kas i DrukFisk (Raporty dobowe). Wystawienie takiej faktury na firmę spowoduje zdublowanie danych sprzedaży, a co za tym idzie błędnie zostanie wygenerowany plik JPK.

Pamiętaj
Obowiązek wysłania wygenerowanego pliku JPK VAT mija 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeżeli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czas ten wydłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Np., jeżeli w lutym 25.02 wypada w sobotę, to ostateczny termin wysłania pliku wydłuża się do poniedziałku, 27.02*
*Ordynacja Podatkowa - Art. 12 § 5 Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Jak wygenerować plik JPK w PC-Market? Kliknij tutaj