Systemy sprzedaży


Temat:

PC-POS 7 - wydruk kodów kreskowych na drukarkach systemowych

Program:

PC-POS - Mini-Market - PC-Petrol - PC-Gastronom

Wersja:

7.3.51.0

Słowa kluczowe:

PC-POS, PC-POS 7, Instrukcje, Projektowanie wydruków

PC-POS 7 - wydruk kodów kreskowych na drukarkach systemowych


Dla drukarek systemowych możliwy jest wydruk kodu kreskowego.
Przykładowymi kodami mogą być:
- numer systemowy dla paragonów (zrealizowany dla kodu 15-cyfrowego),
- kody kreskowe towarów na fakturach,
- kody kreskowe dla bonów.

Typ pola szablonu
ftBarcode - kod kreskowy

Parametry:
posX - pozycja względem osi x,
posY - pozycja względem osi y,
dynName - dynamiczna wartość kodu kreskowego,
bcdType - typ kody kreskowego. Możliwe wartości:
- EAN8 - zawiera 7 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną,
- EAN13 - zawiera 12 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną,
- CODE39 - zawiera do 43 znaków alfanumerycznych.
- CODE128 - zawiera znaki alfanumeryczne (ASCII).
isEanDescriptionUnder - czy drukować wartość cyfrową pod kodem kreskowym. Możliwe wartości:
- true - drukowana wartości ,
- false - nie drukowana wartość,
bcdHeight - wysokość kodu kreskowego (jednostka:1/72 cala),
bcdStrapWidth - szerokość jednego paska kod kreskowego, ważny jest odpowiedni dobór tego parametru aby czytnik mógł poprawnie odczytać kod np. dla CODE39 zalecana wartości powinna być większa od 0.60. Należy uważać podczas korzystania z typów CODE39 oraz CODE128, długość kodu będzie zależna nie tylko od szerokości paska ale również od ilości znaków w przesłanym kodzie.
bcdRotation - rotacja kodu kreskowego. Możliwe wartości:
- rot0 - rotacja 0 stopni,
- rot90 - rotacja 90 stopni,
- rot180 - rotacja 180 stopni,
- rot270 - rotacja 270 stopni.

Przykłady:
<field type="ftBarcode" posX="0" posY="5" anchor="atLeftTop"
dynName="uf_Barcode" bcdType="CODE39" isEanDescriptionUnder="true"
bcdHeight="55" bcdStrapWidth="0.62" bcdRotation="rot0" colorARGB="FF000000" />

<field type="ftBarcode" posX="25" posY="5" anchor="atLeftTop"
dynName="uf_Barcode" bcdType="CODE128" isEanDescriptionUnder="true"
bcdHeight="55" bcdStrapWidth="0.66" bcdRotation="rot0" colorARGB="FF000000" />