Systemy sprzedaży


Temat:

Wagi Avery Berkel poprzez oprogramowanie MX100 - konfiguracja do współpracy z PC-Market 7

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

Dokumentacja urządzeń

Wagi Avery Berkel poprzez oprogramowanie MX 100 - konfiguracja do współpracy z PC-Market 7


Współpraca od wersji 7.3.117.171 .

Opis ogólny
Waga pracuje przez protokół TCP/IP. Komunikacja odbywa się przez oprogramowanie Avery Berkel MX100 (testowane na wersji 9.9.1.0). Wymiana danych pomiędzy sterownikiem a oprogramowaniem odbywa się poprzez pliki zawierające między innymi: konfigurację, definicje struktury rozkazów oraz dane eksportowe.

Konfiguracja PC-Market
Po podłączeniu wagi i zainstalowaniu oprogramowania należy ustawić parametry komunikacji:
TCP/IP - adres IP kasy - adres IP na którym podłączona jest waga
TCP/IP - port IP kasy - port IP komunikacji (domyślnie 3001)
Katalog oprogramowania Avery - katalog z oprogramowanie MX100
Katalog plików konfiguracyjnych (bez spacji) - katalog w którym tworzone będą pliki wykorzystywane przez oprogramowanie MX100 (ścieżka nie może zawierać spacji)

Programowanie towarów w PC-Market
Na wagę posyłamy:
Scale PLU Number - PLU
Article Text Line 1 - nazwa towaru (pełna/skrócona)
Ingredients Text Line 1 - linia dodatkowa definiowana w konfiguracji (np lista składników)
Retail Price - cena według konfiguracji sterownika
Retail Price (2) - cena hurtowa
Retail Price (3) - cena dodatkowa
EAN Code - kod EAN towaru
Barcode Format ID - ID szablonu formatu kodu kreskowego

Kody krótkie
Format kodów z konfiguracji sterownika. Tworzony jest szablon który zostaje przypisany do każdego wysyłanego towaru.

Kody długie
Na wagę posyłana jest lista szablonów utworzonych na podstawie formatów zdefiniowanych w ustawieniach PC-Marketa. Towary programowanie są z odpowiednim ID według utworzonej listy szablonów.

W ustawieniach parametrów urządzeń można określić część zmienną kodu na zawierającą wagę bądź cenę towaru.

Kasowanie towarów na wadze
Sterownik umożliwia wykasowanie bazy towarowej na wadze. Protokół nie posiada rozkazu kasującego całą bazę, kasowanie przez sterownik odbywa się poprzez ściągnięcie listy towarów oraz wysłanie rozkazu wykasowania każdego z nich. Należy pamiętać ze dla dużej bazy operacja może trwać bardzo długo, szybszym rozwiązaniem jest wyczyszczenie bazy bezpośrednio w ustawieniach na wadze.

Uwagi
Sterownik był testowany na wadze Avery Berkel XM400. Wersja oprogramowania 3.3.6.0 zawierała błąd uniemożliwiający poprawne definiowanie formatów kodów kreskowych.
Firmware w wersji 3.4.4.0 zawiera poprawkę usuwającą błąd.

Istnieje możliwość uruchamiania oprogramowania Avery Berkel bez wyświetlania okna programu. Aby tego dokonać należy zmienić wartość wpisu "Box" na "no", znajdującego się w kluczu (ścieżka może się różnić w zależności od np. wersji oprogramowania lub systemu operacyjnego):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AveryBerkel\MX100_V9\9.00\DRIVER\RT_COMMS
Należy pamiętać ze urywając okno oprogramowania, podczas eksportu nie będzie wyświetlany postęp operacji (sterownik czeka na zakończenie operacji przez oprogramowanie Avery Berkel). Może to powodować wrażenie zwieszenia programu w przypadku dużej ilości danych.