Systemy sprzedaży


Temat:

Współpraca PC-Market z interfejsami FK

Program:

PC-Market

Wersja:

7.5

Słowa kluczowe:

Dodatkowe moduły, FK

Streszczenie:

Wśród wielu funkcjonalności programu PC-Market wykonana została także integracja z programami finansnowo - księgowymi wiodących producentów. W tym dokumencie prezentujemy listę interfejsów do systemów Finansowo-Księgowych (FK) i bankowych służących do wysyłania danych z programu PC-Market i Konsoli Kupca.

Lista interfejsów finansowo - księgowych i bankowych PC-Market


Uwagi:

1) Interfejsy FK są w różnym stopniu rozbudowane jeżeli chodzi o typy dokumentów jakie można eksportować i zadekretować.
W celu weryfikacji możliwości modułu dla swoich potrzeb można uruchomić moduł na wersji demo programu PC-Market i sprawdzić możliwości i listę eksportowanych dokumentów.

2) Przed zakupem modułu zalecana jest weryfikacja zgodności aktualnej wersji programu FK użytkowanego przez klienta z dostępnym modułem eksportu po stronie programu PC-Market (format plików wymiany, eksportowane dane).

3) Istnieje możliwość rozbudowy dostępnych modułów na indywidualne zamówienie.

4) W kwestii konfiguracji programu FK i ustawień parametrów importu danych z pliku, należy kontaktować się z producentem/dystrybutorem użytkowanego programu FK.

Lista interfejsów FK do wysyłania danych z programu PC-Market


Interfejs FK
Uproszczona Księgowość (KPiR)
Pełna Księgowość
Opis
(dedykowany dla programu)
FK-Std
T
T
Standardowy interfejs FK dla PC-Market. Interfejs FK eksportuje pełne dane o dokumentach tworzonych w programie PC-Market 7 do plików *.csv w ustalonym formacie. Dane mogą być wykorzystane przez zewnętrzne programy.
FK-Buchalter
T
Program Buchalter firmy Graf-Soft, wymiana danych w formacie *.dbf, obsługiwane wersje formatu V.4 i V.5.
FK-CDN
T

T
Programy firmy CDN (CDN Optima , XL, Klasyka 2005, 2006) - wymiana danych w formacie Comma. Eksport dokumentów do rejestrów VAT, dokumentów magazynowych oraz raporty kasowe.
FK-Enova1
T
Program Enova365, format *.txt (import funkcjonuje poprzez dodatek Enova.ImportyKsiegowe).
FK-FakirX
T
T
Program Wapro Fakir (Finanse i Księgowość) oraz Wapro Kaper (Księga podatkowa), pliki w formacie XML.
FK-Fakt
T
Program Fakt firmy Fakt Dystrybucja sp. z o.o., format danych 2018.07.
FK-Ferrodo
T
Program FK firmy Ferrodo Computer.
FK-Insig
T
Program Insignium Infover, format XML, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży, dokumenty magazynowe, raport kasowy.
FK-Insert
T
T
Programy firmy Insert - Rachmistrz GT i Rewizor GT. Dane generowane dla biur rachunkowych w formacie komunikacji plikowej EDI++ w wersji 1.08 (plik *.epp).
FK-Optima
T
Program Optima firmy Comarch - wymiana danych w formacie XML, Eksportowane mogą być dokumenty handlowe do rejestrów VAT, dokumenty magazynowe do ewidencji przychodów i rozchodów oraz dokumenty finansowe do raportów kasowo-bankowych.
FK-RaksSQL
T
Program RaksSQL firmy Raks, format plików XML.
FK-Ramzes
T
T
Program firmy Aura Technologies, pliki w formacie *.dbf
FK-SSoft
T
Programy firmy StreamSoft (Prestiż i PRO), Dane w pliku tekstowym zwanym paczką, zakończonym rozszerzeniem PK.
FK-Skarbnik
T
Program Skarbnik firmy Syriusz. Pliki w formacie *.txt (zakup, sprzedaż) oraz plik w formacie *.dbf (płatności).
FK-Symf3
T
Program firmy Sage - Symfonia Finanse i Księgowość wersja 3.1 szablonu pliku wymiany danych.
FK-Symf
T
Program firmy Sage - Symfonia Mała Księgowość (KPiR format 3.0).
FK-Tema1
T
Program firmy Tema Komputer wersja Win. Pliki w formacie *.dbf wraz z opcją eksportu rejestru VAT do pliku XLS.
FK-Xemi
T
Program Xemi firmy Merinosof, dokumenty zakupu, format pliku XML.

Lista interfejsów do wysyłania danych do centrali innych sieci (oznaczone literą "C" np. FKC-Std)


Interfejs FK
Uproszczona Księgowość (KPiR)
Pełna Księgowość
Opis
(dedykowany dla programu)
FKC-Std
T
T
Standardowy interfejs FK dla Konsoli Kupca. Interfejs FK eksportuje pełne dane o dokumentach tworzonych w programie Konsola Kupca do plików *.csv w ustalonym formacie. Dane mogą być wykorzystane przez zewnętrzne programy.
FKC-Cdn
T
T
Programy firmy CDN (CDN Optima, XL, Klasyka 2005, 2006) - wymiana danych w formacie COMMA. Eksport dokumentów do rejestrów VAT, dokumentów magazynowych oraz raporty kasowe.
FKC-Enova1
T
Program Enova365, format *.txt (import funkcjonuje poprzez dodatek Enova.ImportyKsiegowe).
FKC-FakirX
T
Program Wapro Fakir (Finanse i Księgowość), pliki w formacie XML.
FKC-Ferrodo
T
Program FK firmy Ferrodo Computer.
FKC-FinkaProgram Finka firmy Tik-Soft, eksport w formacie XML, tylko wybrane dokumenty zakupu.
FKC-Insert
T
T
Programy firmy Insert - Rachmistrz GT i Rewizor GT. Dane generowane dla biur rachunkowych w formacie komunikacji plikowej EDI++ w wersji 1.08 (plik *.epp).
FKC-Optima
T
Program Optima firmy Comarch - wymiana danych w formacie XML, Eksportowane mogą być dokumenty handlowe do rejestrów VAT, dokumenty magazynowe do ewidencji przychodów i rozchodów oraz dokumenty finansowe do raportów kasowo-bankowych.
FKC-
Ramzes
T
T
Program firmy Aura Technologies, pliki w formacie *.dbf
FKC-
RaSQL
T
Program RaksSQL firmy Raks, format plików XML.
FKC-
Skarbnik
T
Program Skarbnik firmy Syriusz. Pliki w formacie *.txt (zakup, sprzedaż) oraz plik w formacie *.dbf (płatności).
FKC-SSoft
T
Programy firmy StreamSoft (Prestiż i PRO), Dane w pliku tekstowym zwanym paczką, zakończonym rozszerzeniem PK.
FKC-Symf3
T
Program firmy Sage - Symfonia Finanse i Księgowość wersja 3.1 szablonu pliku wymiany danych.
FKC-Tema1
T
Program firmy Tema Komputer wersja Win. Pliki w formacie *.dbf wraz z opcją eksportu rejestru VAT do pliku XLS.

Lista interfejsów do wysyłania płatności dla banków:

Nazwa IBE
Opis
(dedykowany dla systemu)
MCashMultiCash dla PC-Market. Formaty plików:
ELIXIR-0,
ELIXIR WBK (wersja 4120414)
SORBNET WBK (wersja 4120414)
eBGŻ Firma Przelewy Krajowe - format CSV
MCCashMultiCash dla Konsoli Kupca. Formaty plików:
ELIXIR-0,
ELIXIR WBK (wersja 4120414)
SORBNET WBK (wersja 4120414)
Masz pytania dotyczące modułów FK w programie PC-Market?
Skontaktuj się z nami market@insoft.com.pl lub 12 415 23 72.