Systemy sprzedaży


Temat:

Jak wyłączyć UAC, wirtualizację plików i rejestrów na systemach Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Program:

PC-Market

Słowa kluczowe:

PC-Market 7, Instrukcje, Microsoft, Windows

Streszczenie:

UAC, Kontrola konta użytkownika: wirtualizuj błędy zapisu plików i rejestru w lokalizacjach poszczególnych użytkowników


Jak wyłączyć UAC, wirtualizację plików i rejestrów na systemach Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Na systemach Windows Vista oraz Windows 7 wyłączenie UAC powoduje jednoczesne wyłączenie funkcji wirtualizacji plików i rejestrów.

Wyłączanie UAC
Panel sterowania\Konta użytkowników


W przypadku Windows 8 sprawa wygląda inaczej. Wyłączenie UAC nie deaktywuje wirtualizacji plików i rejestrów. Trzeba to zrobić ręcznie.

Wyłączanie wirtualizacji plików i rejestrów na systemach w wersji "Pro":

klawiszem <Win>+<R> wywołujemy okno do uruchomienia programu i wpisujemy "gpedit.msc"następnie przechodzimy do opcji:

Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> Ustawienia zabezpieczeń -> Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń

i wyłączamy parametr: Kontrola konta użytkownika: wirtualizuj błędy zapisu plików i rejestru w lokalizacjach poszczególnych użytkowników

Wyłączanie wirtualizacji plików i rejestrów na systemach w wersji Home lub zwykłych nie "Pro":

Na systemach w wersji "Home" lub nie "Pro" nie jest dostępny program "gpedit.msc". Do wprowadzenia tych zmian konieczna jest edycja rejestru Windows.
Przed modyfikacją rejestrów zaleca się wykopii bezpieczeństwa.

klawiszem <Win>+<R> wywołujemy okno do uruchomienia programu i wpisujemy "regedit"i szukamy gałęzi rejestru:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
zmieniamy na wartość: 0w przypadku systemów 64 bitowych, tą samą operację należy powtórzyć na gałęzi:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]


inna możliwość to uruchomienie gotowego skryptu do wyłączania tego parametru w rejestrach:

virtual_Off.zipvirtual_Off.zip