Systemy sprzedaży

PC-Market - zmiany pod kątem RODO

Dostępna jest już wersja dystrybucyjna programu PC-Market 7.5.123.165 zawierająca pakiet zmian, które posiadaczom PC-Market przetwarzającym dane osób fizycznych ułatwią spełnienie ich obowiązków wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  Najważniejsze zmiany w programie PC-Market związane z obsługą osób fizycznych, to m. in.:

  - możliwość oznaczenia kontrahenta jako 'osoba fizyczna' (indywidualnie i grupowo),
  - definicja listy zgód na ustalone cele przetwarzania danych osobowych, z przypisaniem jej do 'typu osoby fizycznej',
  - przypisanie osobie fizycznej określonego 'typu', wraz z powiązaną z nim listą/formularzem zgód (indywidualnie i grupowo),
  - rejestrowanie udzielenia (lub cofnięcia) danej zgody od osoby fizycznej, wraz z odłożeniem w historii zdarzeń z tym związanych,
  - wydruk formularzy zgód (informacyjnych lub do podpisu) dla wskazanej osoby fizycznej,
  - operacja 'zapominania danych osobowych' dla osób fizycznych (indywidualnie i grupowo),
  - nowe uprawnienia pozwalające przydzielać (lub zabierać) dostęp do wymienionych wcześniej danych, w tym m.in. rejestrowanie zgód uzyskanych od osób fizycznych oraz wgląd w dane zarejestrowanych osób fizycznych,
  - PCMBak oraz PCMRepl - możliwość szyfrowania generowanych zbiorów.

  Wraz z wprowadzeniem tego pakietu zmian, przygotowana została krótka instrukcja, która, od strony funkcjonalnej pomaga zapoznać się z nowymi funkcjonalnościami w programie PC-Market.
  Instrukcja w formacie PDF do pobrania:

  Osoby fizyczne - instrukcja obsługi w PC-Market.pdfOsoby fizyczne - instrukcja obsługi w PC-Market.pdf

  Zachęcamy do pobierania i zapoznania się z nowymi możliwościami programu PC-Market

  Kliknij tutaj, aby pobrać wersję programu PC-Market 7.5.123.165 zawierającą powyższe zmiany

  Najnowsze dystrybucyjne wersje programów POS dostępne są tutaj.

  Masz pytania dotyczące PC-Market? Skontaktuj się z nami: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.