Systemy sprzedaży

Zgłaszanie reklamacji i wymóg anonimizacji danych
Zgłaszanie reklamacji dotyczących oprogramowania PC-Market i PC-POS i wymóg anonimizacji bazy danych
Wskazówki dotyczące zgłaszania problemów z oprogramowaniem PC-Market i Konsola Kupca:

1. Opis miejsca pojawienia się błędu, np. Dostawcy->Sporządzanie dokumentów->Dokument PZ

2. Czy błąd objawia się w sposób powtarzalny: TAK/NIE ?

3. Rodzaj i wersja oprogramowania Insoft / Wersja silnika bazy danych / platforma sprzętowa.

4. Załączenie pliku logu błędów bazodanowych (wymagane w przypadku pojawiania się błędów bazodanowych).

5. Jeżeli w celu wykonania skutecznego serwisu jest potrzeba dostarczenia bazy danych, wówczas warunkiem przyjęcia bazy do serwisu Insoft jest:
- zawarcie z Insoft umowy powierzenia przetwarzania danych (pkt. 7 poniżej) lub
- wykonanie procedury anonimizacji (wykasowania) danych osobowych oraz załączenie do pliku z bazą danych oświadczenia:
"Oświadczamy, że baza danych <nr seryjny> została zanonimizowana i NIE zawiera danych osobowych. <Przedstawiciel firmy> <Nazwa firmy>".
* Jeżeli nie została zawarta umowa o powierzeniu danych (pkt. 7) to brak anonimizacji bazy danych lub brak oświadczenia o wykonanej anonimizacji skutkować będzie nieprzyjęciem bazy do analizy.

6. Programy do anonimizacji danych:
- PCMBak - dostępny w folderze głównym, tam, gdzie został zainstalowany PC-Market (PCMBak.exe)
Zalecamy używanie wersji minimum 7.5.124.148 i dodatkowo w wersji 64bit ze względu na wykonane optymalizacje.
Uwaga! Archiwum wygenerowane starszą wersją PCMBak np. 7.5.123.x wielokrotnie spowolni proces odzysku bazy i to nawet na aktualnej już wersji programu.

- AdminSQL (min. wersja 15.4) - niezalecane ze względu na słabą wydajność szczególnie podczas odzysku bazy

Do powyższych programów stworzona została instrukcja anonimizacji, która dostępna jest tutaj.

7. Jeżeli baza jest uszkodzona lub anonimizacja jest niemożliwa (czy też niewskazana) z innego powodu, wówczas warunkiem przyjęcia takiej bazy do serwisu Insoft jest złożenie zamówienia na naprawę bazy oraz zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych (treść w załączonym pliku):
Insoft - umowa powierzenia przetwarzania danych RODO.pdf

Tutaj znajdują się krótkie instrukcje dotyczące przygotowania logów w PC-Market oraz wstępnego diagnozowania problemów w PC-POS.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub procedur związanych ze zgłaszaniem spraw serwisowych, napisz do nas na market@insoft.com.pl