Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Spółka Variant wybrała Insoft


Krakowska firma Insoft zakończyła wdrożenie systemu Insoft CRM dla Lotus Domino Notes w spółce Variant. Dzięki aplikacji przedstawiciele handlowi Varianta będą mieli dostęp wyłącznie do danych klientów ze swojego regionu, natomiast kierownicy produktów -do danych związanych z produktami, za które są odpowiedzialni, oraz podległymi im osobami. Alikacja Insoftu została zintegrowana z serwerem faksowym ExtraFax z Extracomm Technologies. Pozwoli to zautomatyzować procesy wysyłania i odbierania korespondencji. KA.

26.03.2001, Puls Biznesu

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl