Systemy sprzedaży


Systemy CRM
Systemy Sprzedaży
Systemy Biletowe
Strona główna
O firmie
Referencje
Prasa o nas
English version
Kontakt
Strefa dla Partnerów
PC Market z nowym modułem - Harmonogram Zmian Cen


Firma Insoft, producent oprogramowania, wzbogaciła program PC-Market 7, o nowy moduł "Harmonogram Zmian Cen". Służy on do sterowania cenami towarów i promocjami. Nawiązując do bardzo dobrej ergonomii programu PC-Market, zaplanowanie przez sklep promocji jest intuicyjne i proste: ustala się czas obowiązywania danej promocji i specjalne warunki cenowo-rabatowe dla wybranego asortymentu. Nowa opcja dostępna jest także z poziomu centrali sieci sklepów, w programie Konsola Kupca. Osoby zarządzające pracą sklepów z centrali, mogą ustalać promocję na dany asortyment towarowy na dowolną placówkę handlową objętą "centralnym zarządzaniem". Kompleksowe raportowanie w sklepie i w centrali pokazuje wyniki sprzedaży towarów objętych promocją.

Marzec 2008, Supermarket Polska

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, Market@insoft.com.pl