Systemy sprzedaży

CRM na potrzeby ISO 9001

Wraz z upowszechnieniem norm ISO 9001:2000 do zarządzania jakością pojawił się problem efektywnego zbierania danych dotyczących zadowolenia klienta oraz analizowania efektywności procesów handlowych, procesów obsługi klienta i reklamacji. Tu z pomocą mogą przyjść takie systemy jak CRM, które, z jednej strony, umożliwiają kontrolę przebiegu procesu zgodnie z dokumentacją, a z drugiej - dostarczają statystycznych analiz wykorzystujących dane pozyskiwane automatycznie. Przykładem takiego rozwiązania jest system Insoft CRM wyposażony w moduł ISOform.

Aplikacja bazująca na platformie Lotus Notes/Domino pozwala istotnie obniżyć koszty pozyskiwania i analizowania zapisów niezbędnych do wykazania zgodności procesów z wymaganiami normy ISO 9001 i do zapewnienia ciągłego doskonalenia. W szczególności ułatwiona zostaje zarówno kontrola nad audytami wewnętrznymi, przeglądami zarządzania, szkoleniami i działaniami korygującymi, jak również nadzór nad ofertami, działaniami handlowymi, umowami, reklamacjami oraz kontrola i kwalifikacja dostawców. Nie bez znaczenia jest także wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów i zapisów w firmie oraz automatyczne powiadamianie o zmianach. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny do przeprojektowania procesu i wdrożenia nowego sposobu reagowania na zdarzenia rynkowe. Insoft CRM dostarcza także metod analitycznych, pozwalających na bieżąco wykrywać, monitorować i statystycznie oceniać kluczowe przyczyny niezadowolenia klienta.

30.03.2004,
Teleinfo

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl.