Systemy sprzedaży

PC-Market gotowy na zmiany VAT

Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku VAT.
Nowelizacja zawiera m.in: doprecyzowanie przepisów oraz poszerzenie asortymentu objętego mechanizmem "odwrotnego obciążenia".

Mechanizm "odwrotnego obciążenia" polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.

Towary, które w powyższej nowelizacji zostały objęte wspomnianym mechanizmem to m. in. elektronika:
- telefony komórkowe (w tym smartfony),
- przenośne komputery (tablety, notebooki, laptopy),
- konsole do gier video.

Co ważne, sam mechanizm odwrotnego obciążenia dla w/w towarów ma zastosowanie w przypadku, gdy:
"łączna wartość (...) jednolitej gospodarczo transakcji przekracza kwotę 20 000 zł netto".

Mechanizm odwrotnego obciążenia w programie PC-Market dostępny jest już od wersji programu 7.3.117.227.

W programie funkcja "odwrotnego obciążenia" została obsłużona w następującym zakresie:
- faktur zakupu i korekty (podpinany dok. PZ i inne nie uległy zmianie),
- faktur sprzedaży i korekty (podpinany dok. WZ i inne nie uległy zmianie),
- rejestrów VAT (gdzie można wyraportować osobno ten typ zakupu/sprzedaży).

Aktualną wersję programu PC-Market , która obsługuję mechanizm odwrotnego obciążenia, można pobrać tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. 12 415-23-72.