Systemy sprzedaży

Informacje prasowe


Insoft trafił do firmy Bergerac


Bergerat Monnoyeur, autoryzowany dystrybutor maszyn Caterpillar i Bitelli w Polsce, wdrożył aplikację Insoft CRM , służącą do zarządzania siecią przedstawicieli handlowych oraz koordynacji procesu sprzedaży. Wdrożenie objęło centralę firmy i sieć przedstawicielstw handlowych na terenie całego kraju.


Dane o klientach oraz oferowanych maszynach Caterpillar gromadzone są w bazach Lotus Notes na serwerze IBM AS/400. Dzięki mechanizmowi replikacji dane są automatycznie uzgadniane między centralą firmy a przedstawicielami handlowymi pracującymi w terenie i wyposażonymi w urządzenia typu Palm. Obecnie Insoft CRM rozbudowywany jest o mechanizm obsługi ofert finansowych świadczonych przez Caterpillar Financial Services Poland.

16.04.2003,
Puls Biznesu

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl