Systemy sprzedaży


Temat:

Program Mini-Market 7.7

Program:

PC-POS

Wersja:

7.7.63.142

Słowa kluczowe:

Aktualna wersja, PC-POS 7, Mini-Market

Streszczenie:

Wersja 7.7.63.142 programu Mini-Market dla sklepów sieciowych

Program Mini-Market 7.7


Mini-Market

Wersja: 7.7.63.142

Instrukcja użytkownika Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Mini-Market - instrukcja użytkownika'


- Wersja z silnikiem Microsoft SQL Server 2014 Express
Rozmiar: 390 MB

Plik instalacyjny do pobrania:


- Wersja bez instalacji silnika bazy danych
Rozmiar: 130 MB


Plik instalacyjny do pobrania:



Mini-Market z bazą lokalną PostgreSQL:

Etapy instalacji:
- instalacja silnika bazy PostgreSQL
- instalacja sterownika ODBC
- instalacja Mini-Market w wersji bez silnika bazy danych



Scserver:


- rozmiar: 220 MB
wersja 64bit: - Windows



wersja 64bit: - Linux (Ubuntu/Debian)




Wersja archiwalne Mini-Market


Instrukcja użytkownika Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '2. Troubleshooting PC-Market\1. Słowa kluczowe', Document 'Mini-Market - instrukcja użytkownika'