Systemy sprzedaży


Temat:

Program PC-Market - wersja aktualna

Program:

PC-Market

Wersja:

7.9.129.143

Słowa kluczowe:

Aktualna wersja

Streszczenie:

Wersja 7.9.129.143, demo aktualne do 2024.12.31

PC-Market wersje do pobrania


Jak zaktualizować program PC-Market z wersji z 7.3 do 7.4 lub 7.8 :
Instrukcja:


Jak wygenerować plik JPK w programie PC-Market? - kliknij tutaj

Uwaga! Przed instalacją programu PC-Market 7.9.129.x, należy wykonać aktualizację programów typu POS (PC-POS, PC-Gastronom, PC-Petrol, Mini-Market) do wersji minimum 7.9.65.133

Uwaga! Dotyczy sieci sklepów korzystających z replikacji typu JPcmRepl/KKScserver - należy wykonać aktualizację do wersji minimum 7.9.65.135
Uwaga! W przypadku kiedy w PC-Market i Konsoli Kupca włączono parametr konfiguracji o nazwie: "Odczyt zdjęć towarów z bazy" lub uruchomiona integracja z WiseBase należy:
- zaktualizować sterownik dla silnika MS SQL Sewer dla wszystkich stanowisk w sieci (PC-Market/Konsola Kupca) do wersji minimum ODBC Driver 17 for SQL Server 2017 i ponownie utworzyć połączenia sieciowe przy pomocy narzędzia AdminSQL.exe lub Serialenc.exe.
- w przypadku sieci sklepów z Konsolą Kupca konieczna jest aktualizacja programu JPcmRepl do wersji 7.9.65.x
- do podłączania baz programu PC-Market/Konsola Kupca w wersji 7.8/7.9 (z pliku mdf/bak) na silniku SQL Server, konieczna jest aktualizacja AdminSQL do wersji minimum 16 (obsługa grup plików)

Plik z programem PC-Market 7.9:
wersja: 7.9.129.143
data wydania: 2024.07.05
aktualne do: 2024.12.31
identyfikator: admin, hasło: admin

Uwaga! Wersja 7.9 posiada zintegrowany instalator automatycznych aktualizacji. Serwer aktualizacji jest dostępny osobno jako odrębny instalator.

Opis pliku
wersja z silnikiem SQL
PC-Market 64 bit z silnikiem SQL 2022
rozmiar: 753 MB
Uwaga : domyślne hasło administratora silnika: Pcm_2013
Wymagania systemowe: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2016/2017/2019/2022
PC-Market 64 bit z silnikiem SQL 2014 SP3
rozmiar: 685 MB
Uwaga : domyślne hasło administratora silnika: Pcm_2013
Wymagania systemowe: Windows 11, Windows 10, Windows 8/8.1, Windows Server 2008R2/2012/2016/2017/2019/2022

Opis pliku
wersja bez silnika
PC-Market 64 bit
rozmiar: 373 MB
PC-Market 32 bit
rozmiar: 365 MB


Ostatnia wersja PC-Market 7.8:
wersja: 7.8.128.148
data wydania: 2024.03.21
aktualne do: 2024.06.30
identyfikator: admin, hasło: admin

współpraca z programami:
POS (PC-POS, PC-Gastronom, PC-Petrol, Mini-Market) w wersji minimum 7.8.64.143
JPcmRepl / KKScserver - w wersji minimum 7.8.64.166

wersja 64 bit bez silnika:

wersja 32 bit bez silnika:Uwaga! PC-Market współpracuje z silnikiem Microsoft SQL oraz MariaDB w wersji 10.11.6 linux.

Przed pobraniem i zainstalowaniem wersji należy zapoznać się z opisem instalacji silników. Instalację serwera MariaDB należy przeprowadzić wyłącznie na systemie Linux. Dla ułatwienia i przyspieszenia instalacji, przygotowaliśmy uniwersalny skrypt do instalacji dla dystrybucji: RedHat Enterprise (8.7, 9.0, 9.1), Rocky Linux (8.7,9.1), Oracle Linux (8.7, 9.0, 9.1), Debian (10,11,12), Ubuntu Server (20.04, 22.04, 22.10)

Aktualna instrukcja instalacji silnika MariaDB 10.11.6:

przykładowa konfiguracja silnika MariaDB na linux:

skrypt do instalacji silnika MariaDB na linux:


Uwaga dla użytkowników pracujących już na programie PC-Market
Przed zaktualizowaniem wersji prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami / instrukcjami:Uwaga!

W wersjach 7.3, 7.4, 7.5 oraz 7.6 i nowszych nie jest już możliwa praca na darmowych silnikach typu: Sybase Runtime. Przed dokonaniem upgrade należy przekonwertować bazę programem PCMBak na silnik Microsoft SQL 2014/2016/2019/2022 Express lub MariaDB

Dla wersji 64 bit:
Kasy Novitus obsługiwane są przez sterownik "Novitus ECR bezpośrednio" wbudowany w PC-Market (brak sterownika ActiveX 64 bit dla kas Novitus Soleo, PS3000, System, Fiesta i zgodne)
Kasy, wagi, sprawdzarki Elzab obsługiwane są przez sterowniki exe (nie działa obsługa bezpośrednio przez WinIP.dll, brak sterownika 64 bit)
Sprawdzarki Elzab LAN - obsługiwane są wyłącznie przez OLServer (nie działa obsługa przez Serwer Kasowy)
Brak obsługi urządzeń:
- kasy Datecs MP55/56 (przez mp500_dll.dll) - ( ksdatecs.dll )
- kasy Datecs (przez DatecsEcr.dll) - ( ksdatecs2.dll )
- Novitus Mini FTP Manager - ( ksminiftp.dll )
- waga Elzab ECO (przez DrvLP.dll) - ( wgelzabeco.dll )
- waga Medesa Grupo Epelsa (przez EpelDLL.dll) - ( wgepels.dll )
- waga Medesa Maxima - ( wgmedet.dll )


PC-Loyalty od wersji 7.5.123.227 obsługuje silniki MSSQL Server oraz MariaDB

PCCenniki oraz PC-Raporty nie pracują na silniku MariaDB

Dla Konsoli Kupca dla modułu zarządzania towarami i kontrahentami (CentrKontrTow) dla silnika MariaDB należy zainstalować Microsoft Visual C++ Redistributable w wersji minimum 2015


Co nowego w wersji 7.9?

1. Instrukcja do konwersji struktury bazy danych (dotyczy wyłącznie silników Sybase Runtime) -> Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\2. Pomoc techniczna', Document 'Instrukcja do konwersji bazy danych Sybase Runtime na Microsoft SQL Server Express 2005'

1a. Wymagania programu PC-Market - http://insoft.com.pl/wymagania

1b. PC-Market 7 obsługuje silniki bazy danych:
- MS SQL 2014 SP3
- MS SQL 2016
- MS SQL 2017
- MS SQL 2019
- MS SQL 2022
- MariaDB 10.10.2
- MariaDB 10.11.6

Charakterystyka bezpłatnych wersji silnika MSSQL:

SQL Server 2014 Express SP3 (Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 )
- jeden procesor
- 1 GB adresowalnej pamięci RAM
- maksymalna wielkość bazy danych - 10 GB.

2. Programy do Upgrade / Downgrade wpisów w bazie -> Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '6. Dokumenty do autoryzacji', Document 'Programy serwisowe do Upgrade / Downgrade wpisów w bazie' (dokument dostępny tylko dla Autoryzowanych Partnerów)

3. Upgrade dostępny dla użytkowników PC-Market wg zasad określonych na stronie Roczna Subskrypcja Upgrade)

4. Program PC-POS

5. Program PC-Loyalty - prosimy o kontakt z nami: market@insoft.com.pl tel. 12 415-23-72. Dla Autoryzowanych Partnerów dostępny jest System PC-Loyalty - wymaga zalogowania.

6. Moduły dodatkowe:
- Interfejs FK ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'Interfejs FK do wersji 7.3'
- Interfejs do bankowości elektronicznej ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'Interfejs do bankowości elektronicznej do PC-Market w wersji 7.3'
- OLServer do obsługi sprawdzarek cen Elzab Lan ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '3. PC-Market\3. Demo PC-Market', Document 'OLServer do obsługi sprawdzarek cen Elzab Lan - wersja 7.3'
- Interfejs do sklepu internetowego ->Database 'Publikacje Insoft w Internet', View '1. Dokumenty do publikacji', Document 'Interfejs Pcm2www dla PC-Market 7 - wymiana danych ze sklepami internetowymi'

7. Wersje archiwalne