Systemy sprzedaży

JPK - dostosowanie PC-Market do wymogów prawnych

Dotychczas w programie PC-Market, zgodnie z wymaganiami, obsłużone zostały następujące jednolite pliki kontrolne:
- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- dla obrotu magazyn
owego,
- dla faktur VAT

Od 1 października 2020 obowiązywać zacznie nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego - JPK V7, która ma zastąpić JPK VAT.

Aby poprawnie wygenerować JPK V7 każde przedsiębiorstwo musi obowiązkowo, do 30 września 2020, dokonać w swoich bazach danych właściwej klasyfikacji sprzedawanych produktów i usług (z użyciem znacznika "GTU"). Jest to niezbędne, aby PC-Market mógł informacje o tym zamieścić w dokumentach sprzedaży generowanych od 01.10.2020. Dotyczy to m.in. takich dokumentów jak: Utarg z kas czy Faktury sprzedaży (w tym także Faktury do paragonów z NIPem). Dodatkowo, należy także odpowiednio oznaczyć wybranych kontrahentów ("Podmiot powiązany"), a przed wygenerowaniem samego JPK V7 właściwie skonfigurować kilka nowych parametrów w PC-Market.

W krótkim materiale filmowym przedstawione zostały najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowego pliku JPK, oraz zmiany związane z nowym plikiem JPK w programie PC-Market (od wersji 7.5.124.250)Przydatne linki:
- wersje programów Insoft do pobrania, obsługująca JPK V7
- video prezentujące generowanie plików JPK w PC-Market
- instrukcja generowania plików JPK w PC-Market w formacie PDF
- wykaz dokumentów generowanych do pliku JPK

Wersja programu PC-Market (zalecana wersja PC-Market min. 7.5.124.250) obsługująca JPK V7, dostępna jest bezpłatnie dla licencji posiadających aktualną subskrypcję programu.
Zasady subskrypcji programu PC-Market dostępne są tutaj, natomiast warunki upgrade (dla nieaktualnych subskrypcji) dostępne są tutaj.

Pamiętaj!
Obowiązek wysłania wygenerowanego pliku JPK V7 mija 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeżeli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czas ten wydłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Np., jeżeli w październiku 2020 25 dzień miesiąca wypada w niedzielę, to ostateczny termin wysłania pliku wydłuża się do poniedziałku, 26.10.2020 (Art 12. § 5 Ordynacji Podatkowej)

Masz dodatkowe pytania dotyczące obsług JPK w programie PC-Market? Napisz do nas market@insoft.com.pl