Systemy sprzedaży

JPK - dostosowanie PC-Market do wymogów prawnych

Dotychczas w programie PC-Market, zgodnie z wymaganiami, obsłużone zostały następujące jednolite pliki kontrolne:
- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- dla obrotu magazynowego,
- dla faktur VAT


Od 1 października 2020 przedsiębiorców obowiązywać będzie również JPK V7, która ma zastąpić dotychczasowy JPK VAT

W krótkim materiale filmowym przedstawione zostały najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowego pliku JPK, oraz zmiany związane z nowym plikiem JPK w programie PC-Market (od wersji 7.5.124.250)Przydatne linki:
- wersje programów Insoft do pobrania, obsługująca JPK V7 - zalecana wersja PC-Market min. 7.5.124.250
- video prezentujące generowanie plików JPK w PC-Market
- instrukcja generowania plików JPK w PC-Market w formacie PDF
- wykaz dokumentów generowanych do pliku JPK

Wersja programu PC-Market (zalecana wersja PC-Market min. 7.5.124.250) obsługująca JPK V7, dostępna jest bezpłatnie dla licencji posiadających aktualną subskrypcję programu.
Zasady subskrypcji programu PC-Market dostępne są tutaj, natomiast warunki upgrade (dla nieaktualnych subskrypcji) dostępne są tutaj.

Pamiętaj!
Obowiązek wysłania wygenerowanego pliku JPK V7 mija 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeżeli 25 dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, czas ten wydłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Np., jeżeli w październiku 2020 25 dzień miesiąca wypada w niedzielę, to ostateczny termin wysłania pliku wydłuża się do poniedziałku, 26.10.2020 (Art 12. § 5 Ordynacji Podatkowej)

Masz dodatkowe pytania dotyczące obsług JPK w programie PC-Market? Napisz do nas market@insoft.com.pl