Systemy sprzedaży

PC-Market - zmiana stawek VAT

W związku z planowaną zmianą stawek VAT od 1 kwietnia 2024 wynikającą z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczących:
- nie przedłużenia obniżenia stawki VAT z dnia 1 lutego 2022 na podstawowe "produkty spożywcze", (źródło: MF)
- obniżenia stawek VAT z 23% na 8% dla branży "beauty" w zakresie "usług kosmetycznych", (źródło: pit.pl)
w programie PC-Market przygotowaliśmy odpowiednie narzędzia, które pozwolą na sprawną zmianę stawek dla towarów, które tego wymagają.

W filmie od 3:54 przedstawiano, jak w programie PC-Market oraz w programie Konsola Kupca w prosty sposób można zaplanować zmianę stawek VAT.

Uwaga 1:
Po publikacji powyższego materiału, dzięki sugestiom klientów, rozbudowaliśmy mechanizm zmiany stawki VAT o automatyczne wykonanie za pomocą aplikacji PCMAgent oraz uzupełniliśmy niezbędne informacje odnośnie zmiany stawek VAT na urządzeniach fiskalnych współpracujących z PC-Market oraz PC-POS

Uwaga 2:
PC-Cenniki - zmiana stawek VAT z wykorzystaniem dokumentu zaplanowanej zmiany stawek VAT z Konsoli Kupca

Uwaga 3:
Efekt "schodka podatkowego" - sposób rozwiązania problemu w programach

Uwaga 4:
Lista towarów objętych zmianą stawki VAT z 5% do 0% z dnia 1.02.2022
dokument PDF do pobrania ze strony gov.pl - https://www.gov.pl/attachment/c73a5c0f-4ac0-4821-89d7-232abd9778cd

Przydatne linki
- Więcej o programie PC-Market
- Opis automatycznego wykonania zmiany stawek VAT za pomocą PCMAgent
- Zmiana stawek VAT na urządzeniach fiskalnych współpracujących z PC-Market / PC-POS

Jak zaplanować powrotną zmianę stawek VAT?
Aby dokonać powrotnej zmiany stawki VAT na podstawie stworzonego już dokumentu "planowanej zmiany stawki VAT", można wykorzystać 4 poniższe sposoby:

1) mechanizm eksportu towarów sporządzonego już dokumentu "planowana zmiana stawki VAT" do pliku Excel, a następnie wykorzystać import XLS podczas sporządzania nowego dokumentu

2) mechanizm parametrów i kategorii, w których stworzymy dedykowaną kategorię dla towarów, którym dokonamy zmiany stawki VAT. Kolejnym krokiem, za pomocą grupowej operacji na towarach jest przypisanie wskazanym towarom do nowo powstałej kategorii. Wówczas, na wykazie towarów, w łatwy sposób można wyfiltrować i wprowadzić na dokument oraz dokonać pierwotnej / powrotnej zmiany stawki VAT

3) wykorzystanie innych pól dodatkowych w kartotece towarów, które pozwolą w łatwy sposób wysortować towary podlegające zmianie stawki VAT (np. Opis1)

4) tworząc dokument Planowanej zmiany stawki VAT i wybierając na nim "Dodaj wiele towarów naraz F3"

lub w Grupowej operacji na towarach dostępny jest wykaz towarów, gdzie znajduje się filtr "Ctrl+D Dokument" za pomocą którego można wybrać dokument zapisany w bazie. Po wskazaniu takiego dokumentu na wykazie towarów pojawią się towary, które znajdowały się wybranym dokumencie.

W dostępnym wykazie dokumentów na podstawie których można filtrować dostępny jest do wyboru filtr typów dokumentów Ctrl+F12 m.in zmiana stawki VAT i planowana zmiana stawki VAT, który zawęzi wyszukiwania do odpowiednich dokumentów:


po zastosowaniu filtra typu dokumentów:


można wybrać dokument, F2, Enter który zawęzi listę dostępnych towarów.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72