Systemy sprzedaży

PC-Market 7.6 - nowa wersja programu

Dostępna jest najnowsza wersja programu PC-Market 7.6.126.169. Kluczowe zmiany w tej wersji programu to:
- JPK V7 – zmiany w strukturze pliku związane z MPP,
- Opłata cukrowa – nowy format deklaracji, [zobacz film]
- Obsługa mechanizmu partii towarów na wybranych dokumentach sprzedaży,
- współpraca PC-Market z urządzeniem ElzAPPos (za pomocą SCServer),
- rozbudowa mechanizmu Grupowych operacji na kontrahentach o kolejne pola z kartoteki kontrahenta

Pełny opis nowości i zmian w programie PC-Market do bieżącej wersji znajduje się w dok. PDF:
Nowości 7.6.126.x.pdfNowości 7.6.126.x.pdf

W ramach poprzednich wersji programu PC-Market. zrealizowano m. in.:
- Opłata cukrowa - nowy moduł dodatkowy wyliczający należną opłatę wraz z przygotowaniem deklaracji xml, [zobacz film]
- Podatek handlowy - dostosowanie raportu do obowiązujących przepisów,
- Bufor dokumentów dla wybranych dokumentów wewnętrznych oraz korzystanie z „roboczej” wersji dokumentu,
- Marnowanie żywności – zmiany w programie pod kątem obowiązujących przepisów, [zobacz film]
- Rozbudowa EDI o import / eksport pola Komentarz oraz Tekst Dodatkowy
- raporty PC-Market – obsługa na zakładkach, z możliwością przejścia z poziomu wyniku do dokumentu, karty towaru lub kontrahenta,
- obsługa paszportu roślin (moduł dodatkowy), [zobacz film]
- nowy mechanizm ładowania wykazów dokumentów oraz harmonogramu zmian cen,
- rozliczanie wielu dokumentów niepełną kwotą należności,
- dokument PZ – rozbudowa mechanizmu „Dokument w drodze”,
- przypisanie uprawnienia do roli użytkowników,
- mechanizm łączenia kilku Zamówień Odbiorcy jednego kontrahenta,
- rozbudowa wybranych raportów finansowych,
- możliwość edycji faktur sporządzonych w PC-POS w programie PC-Market,
- faktura z NIP do 450 zł / faktura koryg. do paragonu z NIP – zmiany na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów

Przydatne linki:
- PC-Market do pobrania
- Więcej o programie PC-Market
- Zmiany w programie PC-POS 7.6.62.x

Masz pytania dotyczące PC-Market? skontaktuj się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72