Systemy sprzedaży

Integracja PC-Market oraz PC-POS z M/platform

Co to jest M/platform?
M/platform to platforma dostarczająca usługi i narzędzia do nowoczesnego zarządzania sklepem. Dzięki M/platform tradycyjny handel detaliczny zyskuje wiele możliwości konkurowania ze sklepami wielkopowierzchniowymi i sieciami franczyzowymi. M/platform to cyfrowa rewolucja w handlu tradycyjnym oferująca narzędzia i rozwiązania, które dzięki podłączeniu urządzeń rejestrujących sprzedaż do sieci internetowej pozwalają na centralne i zdalne zarządzanie sprzedażą i poszerzenie oferty handlowej.

Współpraca M/platform z PC-Market oraz PC-POS
Właściciele sklepów, opartych o system, przystępujący do M/platform otrzymują dostęp do usługi PromoPlus. Usługa ta pozwala Detalistom na korzystanie z promocji tworzonych i udostępnianych bezpośrednio przez producentów FMCG. Dzięki tej usłudze Detaliści mogą w sposób bezpośredni konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi i sieciami franczyzowymi oferując swoim klientom atrakcyjne promocje na towary będące w ofercie ich punktów handlowych.
Warunki każdej promocji są akceptowane przez Detalistę według jego uznania. Detalista ma możliwość zapoznania się z warunkami finansowanymi (w tym wynagrodzeniem Detalisty) oferowanych promocji każdorazowo przed ich akceptacją.

PC-Loyalty a M/platform
PC-Loyalty również jest zintegrowany z M/platform - promocje PromoPlus widoczne są jako wydzielone reguły PC-Loyalty, a system dba o to, aby nie było kolizji między regułami pochodzącymi od producenta oraz regułami zdefiniowanymi przez Detalistę.

Jak to działa:
Reguły są importowane przez dedykowany program do bazy programu PC-Market i replikowane do baz lokalnych programów z serii PC-POS. Reguły są obsługiwane przez program kasowy na końcu transakcji sprzedaży - po podsumowaniu. Towary promocyjne weryfikowane są na podstawie kodu towaru.


PcmPlatform pośredniczy pomiędzy serwisem M/platform a bazą programu PC-Market. Program odpowiada za import reguł z systemu M/platform do bazy programu PC-Market. Zwrotnie wysyła paragony do serwera M/platform wraz z informacją o wystąpieniu reguł.

Wymagania do uruchomienia integracji:
- aktualna wersja programu PC-Market
- aktualna wersja programu PC-POS
- program komunikacyjny PcmPlatform w aktualnej wersji
- moduł dodatkowy: Wymiany danych z M/platform (zgodnie z cennikiem poz. III.10.)
- stabilne łącze internetowe

Przydatne linki:
- więcej o M/platform
- aktualna wersja PC-Market do pobrania
- aktualna wersja PC-POS do pobrania
- aktualna wersja PcmPlatform - integratora PC-POS <-> M/platform wraz z krótką instrukcją aktualizacji usługi

Pomoc telefoniczna M/platform:
Kontakt dla Detalistów (właścicieli sklepów): +48 22 123 84 00 lub promoplus@mplatform.com.pl

Więcej informacji o PC-Market można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72