Systemy sprzedaży

PC-Market obsługuje EuroPlatform

Co to jest EuroPlatform?
EuroPlatform to platforma dostarczająca narzędzia do nowoczesnego zarządzania placówką handlowa w sieciach sklepów Grupy EuroCash: Sklepy ABC, Groszek oraz EuroSklep. Za pomocą PC-Market oraz EuroPlatform właściciele sklepów będą mogli efektywnie:
- kontrolować politykę cenową,
- zarządzać codziennymi procesami w swoich sklepach,
- wprowadzać różnorodne rodzaje promocji typu: promocja 3 w cenie 2, atrakcyjne oferty na zestawy produktów itp.,
- śledzić skuteczność przeprowadzanych akcji promocyjnych oraz ogólne wyniki sprzedażowe sklepu,Jak to działa - sposób komunikacji:

Komunikacja PC-POS - EuroPlatform za pośrednictwem RAD3
RAD Serwis służy do przesyłania reguł systemu lojalnościwowego grupy EuroCash na stanowiska sprzedaży (PC-POS, Mini-Market, Novitus Next)
Instrukcja podłączenia serwera RAD3 dostępna jest na stronie https://instalacja.europlatform.pl/insoft/

Komunikacja PC-Market - EuroPlatform za pośrednictwem API
Od wersji PC-Market 7.8 interfejs wymiany danych pomiędzy PC-Market a EuroPlatform umożliwia :

1) import do PC-Market nowych kartotek towarowych, w tym m. in:
- wspomaganie użytkownika przy zakładaniu nowych kartotek towarowych w PC-Market, realizowane w ramach standardowego procesu dodawania nowego towaru w PC-Market odpytaniem się po API systemu EuroPlatform i uzupełnieniem danych w kartotece towaru otrzymanymi danymi
- przygotowanie procesu wymiany danych pod możliwość wysłania zapytania i założenia zbiorczo wielu kartotek towarów jednocześnie

2) eksport z PC-Market danych o zarejestrowanych kartotekach towarowych, m. in.:
- eksport danych do EuroPlatform raz dziennie o wszystkich towarach z bazy PC-Market w określonym zakresie

3) import do PC-Market promocji EuroPlatform, m. in.:
- cykliczny import do bazy PC-Market udostępnionych przez API nowych promocji dla danego sklepu,
- prezentacja w dedykowanych do tego celu oknach w PC-Market wykazu wszystkich pobranych promocji, z wykorzystaniem do filtrowania "grupy promocyjnej", z możliwością wyświetlenia w szczegółach każdej z promocji z osobna z dodatkowymi możliwościami: założenia nowych, nieznanych w bazie PC-Market kartotek towarowych
- import nowych promocji typu: "cena regularna", "okresowa obniżka" jako standardowe "Harmonogramy Zmian Cen" dostępne w PC-Market

Wymagania do uruchomienia integracji:
- aktualna wersja programu PC-Market
- aktualna wersja programu PC-POS (w przypadku sprzedaży na stanowiskach POS)
- moduł dodatkowy: Wymiany danych z EuroPlatform (zgodnie z cennikiem poz. III.15.)
- stabilne łącze internetowe

Przydatne linki:
- więcej o EuroPlatform
- niezbędne instrukcje dotyczące uruchomienia EuroPlatform
- aktualna wersja PC-Market do pobrania
- aktualna wersja PC-POS do pobrania

Więcej informacji o PC-Market można uzyskać, kontaktując się z nami: market@insoft.com.pl
tel. 12 415-23-72