Systemy sprzedaży

Informacje prasowe

Zarządzanie relacjami z klientami

Często w świadomości społecznej funkcjonuje stereotyp pracy biurowej jako uciążliwego zmagania się ludzi ze stosami papierów piętrzących się na biurkach i w szafach. W dobie powszechnej komputeryzacji spojrzenie to powinno stanowić już pogląd archaiczny.

Nowe technologie przychodzą z pomocą człowiekowi, zastępując mozolne, rutynowe zajęcia - inteligentnymi rozwiązaniami. Według tych kryteriów powstała aplikacja Insoft CRM, usprawniająca zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstw, opracowana przez krakowską firmę INSOFT Sp. z o.o.

Od samego początku istnienia, tj. od 1991 roku, INSOFT posiadał jasno sprecyzowaną strategię działania, której podstawowym założeniem jest dostarczanie przedsiębiorstwom systemów zwiększających ich sprawność handlową.

Spektrum oferty produktowej INSOFT obejmuje systemy do zarządzania sprzedażą m.in. PC-Market, systemy biletowe i lojalnościowe na karty elektroniczne oraz pakiet nowoczesnych aplikacji typu CRM, zapewniających szybką i sprawną komunikację na płaszczyźnie firma - klient.

Insoft CRM to system, który porządkuje i usprawnia działalność firmy.
Po pierwsze wprowadza ład we wszelkich informacjach o działaniach handlowych, dostarcza informacji o kliencie, o planach i projektach podejmowanych względem niego. Ponadto system prognozuje sprzedaż oraz monitoruje zamówienia, zgłoszenia serwisowe i reklamacje. Informacje wprowadzone do systemu są dostępne na wyciągnięcie ręki i udostępniane tam gdzie tylko zaistnieje taka potrzeba. Elastyczne dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i uwzględnienie specyfiki prowadzonej działalności, pozwala na kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych klienta.

Insoft CRM integruje w jednym centrum różnorodne formy komunikacji z klientem, m.in. faksy, listy, telefony, pocztę elektroniczną, strony WWW, bazy danych. Usprawnia obieg dokumentów, przyczyniając się do lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w pracownikach. Pozwala kontrolować podejmowane działania i związane z nimi koszty oraz terminy ich realizacji. System jest prosty w obsłudze i łatwo dopasowuje się do struktury przedsiębiorstwa, a przez to, że opiera się na standardowej platformie Lotus Domino Notes - zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, w tym podpis elektroniczny i szyfrowanie.

Obecnie w poczet klientów INSOFT wpisuje się kilkadziesiąt dużych i średnich przedsiębiorstw, które wykupiły ponad dwa tysiące licencji. Budowanie stałej więzi z klientami to jedna w podstawowych zasad w działalności INSOFT-u. Równie istotną rolę odgrywa kompleksowa obsługa klientów, obejmująca przygotowanie projektu aplikacji uwzględniającej indywidualne preferencje, aż po sprawne przeprowadzenie wdrożenia właściwego systemu.

28.11.2006, Rzeczpospolita

Kontakt: INSOFT sp. z o.o., Kraków, (012) 415-23-72, www.insoft.com.pl, crm@insoft.com.pl