Systemy sprzedaży

System lojalnościowy i promocyjny - PC-Loyalty

PC-Loyalty - aplikacja www służąca do tworzenia i zarządzania systemem lojalnościowym opartym na regułach rabatowych oraz punktowych.
PC-Loyalty składa się z dwóch samodzielnych i niezależnych od siebie modułów.

Moduł reguł rabatowych umożliwia wprowadzanie do systemu sprzedaży (stanowiska kasowe typu POS) rozbudowanych reguł promocyjnych (rabatowych, kuponowych) opartych na określonych wartościach transakcji i zestawieniach towarów.

Moduł reguł punktowych jest osobnym systemem współpracującym ze stanowiskami kasowymi typu POS w trybie online. Umożliwia tworzenie reguł punktowych, zarządzanie kontami klientów i ich kartami lojalnościowymi. Operacje związane z regułami punktowym są obsługiwane bezpośrednio po stronie aplikacji PC-Loyalty.

System PC-Loyalty może pracować na bazie danych programu Konsola Kupca lub programu PC-Market. Wprowadzone w systemie reguły rabatowe są uwzględniane podczas sprzedaży w programach PC-POS, Mini-Market, PC-Gastronom oraz PC-Petrol.
W przypadku reguł punktowych stanowiska kasowe odsyłają dane transakcji w trybie online bezpośrednio do systemu PC-Loyalty.
Sposób działania aplikacji:

PC-Loyalty jest aplikacją internetową uruchamianą w środowisku serwera aplikacji Apache Tomcat. Do systemu można zalogować się za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Struktura funkcjonalności programu PC-Loyalty:

Objaśnienia do reguł rabatowych:
Rabat od wartości paragonu - określamy wartość paragonu lub wybranych towarów, po której przekroczeniu zostanie udzielony określony upust
Rabat od ilości tow. - określamy listę towarów i ich minimalną ilość, przy której sprzedaży udzielany jest na dany towar określony upust
Rabat na najtańsze - określamy grupę towarów, z których na najtańsze przy sprzedaży udzielany jest rabat kwotowy zgodnie z parametrami reguły.
Towary + gratis - określamy dwie grupy towarów. Zakup towarów z pierwszej grupy pozwala na zakup towarów z drugiej grupy w promocyjnej cenie.
Rabat za wielopak - określamy towary, przy których zakupie w określonej ilości, klient otrzymuje ustalony rabat kwotowy.
Zestaw za kwotę - określamy towary, które mają wchodzić w skład zestawu, a następnie definiujemy wartość końcową tegoż zestawu

Objaśnienia do reguł kuponowych:
Kupon kwotowy - określamy wartość paragonu lub wybranych towarów, po której przekroczeniu zostanie wydrukowany kupon promocyjny o określonej wartości, który klient może zrealizować przy kolejnych zakupach w określonym terminie
Kupon procentowy - określamy wartość paragonu lub wybranych towarów, po której przekroczeniu zostanie wydrukowany kupon promocyjny na obliczoną procentowo wartość, który klient może zrealizować przy kolejnych zakupach w określonym terminie

W zależności od rodzaju w regułach możemy skonfigurować:
- nazwę reguły
- parametr decydujący czy reguła działa tylko z określonymi kartami lojalnościowymi czy też w każdej transakcji sprzedaży
- przedział czasowy określający czas ważności reguły
- priorytet reguły
-typ udzielanego upustu (procentowy, kwotowy, cena końcowa)
- grupę towarów, których dotyczy reguła
- wartość upustu
-sposób obliczania upustu (całościowo, przyrostowo)
- ilość towarów z określonej grupy, które muszą wystąpić na paragonie, aby aktywować regułę
- ilość towarów z określonej grupy, które zostaną sprzedane w promocyjnej cenie

Widok menu programu:

Poza definiowaniem reguł system umożliwia raportowanie transakcji powiązanych z regułami rabatowymi.***

Moduł reguł punktowych w programie PC-Loyalty jest osobnym systemem pracującym w trybie online ze stanowiskami typu POS. Umożliwia definiowanie i obsługę reguł punktowych oraz zarządzanie kontami i kartami klientów.


Objaśnienie reguł punktowych:

Reguła proporcjonalna - pozwala na naliczanie stałym klientom punktów za określoną wartość zakupów wg. ustalonego przelicznika.

Reguła za zestaw towarów - pozwala na naliczanie stałym klientom punktów za zakup określonego zestawu towarów.

Reguła za towar z zestawu - pozwala na naliczanie stałym klientom punktów za wybranego towaru w określonej ilości. W regule można ustalić listę towarów.

Reguła fiskalnego wydania prezentu - pozwala na wydanie towaru - prezentu za zgromadzone punkty rejestrując fiskalnie jego sprzedaż na stanowisku kasowym. Wydanie prezentu następuje na stanowisku kasowym typu POS i ma postać paragonu fiskalnego, na który można wprowadzić tylko jeden towar - prezent (ewentualnie w większej ilości)

Reguła punktowa kuponowa - pozwala wydrukować dla klienta kupon rabatowy o określonej wartości za ustaloną ilość punktów z konta klienta. Punkty uzbierane na koncie klienta zostają wymienione na kupon rabatowy, który można wykorzystać podczas kolejnych zakupów.

Poza definiowaniem i obsługą reguł system umożliwia:

- podgląd listy stałych klientów z przypisanymi kartami lojalnościowymi i ich aktualnym stanem punktowym
- przeglądanie historii transakcji stałych klientów dotyczących punktowego systemu lojalnościowego
- raportowanie transakcji powiązanych z regułami
- zdalny dostęp do informacji o stanie własnego konta dla stałych klientów po uzyskaniu uprawnień od administratora.

Aby uzyskać więcej informacji nt. oprogramowania PC-Loyalty, prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. +48 12 415 23 72.